Una sa Balita

Wika ng saliksik

By
0 217

Agosto na naman, Buwan ng Wika. Maraming mga guro ng paksa na Filipino ang magpapagpag ng kanilang mga inalmirol na damit na Filipiniana. Uso na naman ang mga talum­patian, mga bigkasan. Abala na naman ang mga mag-aaral sa pag-eensayo.

Maririnig na naman natin ang ibang television host na makikisama sa pagkilala sa ating pambansang wika sa pamamagitan ng halos novelty nang pagsasalita ng Filipino. Iyong hindi natural na pagsasalita, mas mapapansin ang pagsisikap na mag-Filipino kaysa sa mismong mensahe. Ganito na naman yata talaga. Taon-taon na lang.

Taon-taon na lang, nagsisikap ang isang ahensya ng pamahalaan, ang Komisyon sa Wikang Filipino, na pag-ibayuhin natin ang ating kakayahan gamit ang wikang malapit sa puso natin, ang ating sariling wika, ang pambansang wika natin—ang wikang Filipino.

Oo nga’t hindi naman talaga mapipigilan ang patuloy na pagbabago ng ating wika sanhi ng maraming impluwensiya lalo pa’t napakabilis ng pagbabago ng teknolohiya. Hindi pa rin maitatanggi na sa kabuuan ng ating pakikipagtalastasan, napakahalaga ng wika para makapagpahayag.

Itong artikulong ito, halimbawa. Paano ninyo malalaman ang kahulugan kung wala kayong malalim na pag-unawa sa wika? Tandaan natin na ang pag-iral na ito ay hindi nangyari nang mabilisan. Dulot ito ng mahabang panahon ng pagbabago.

Dito na umaakma ang tema ng Buwan ng Wika ngayon na ‘Filipino: wika ng pananaliksik’.

Sa totoo lang, sa wikang Filipino tayo minamangmang sa kasalukuyan. Sa pagsambulat ng impormasyon, hindi maiiwasang palaganapin ang tahasang disimpormasyong lumulunsad sa internet platform tulad ng social media.

Dito na papasok ang kahit papaano’y payak na pananaliksik na magagawa mo hindi man maisulat o, tulad ng propesyon ko bilang propesor, maitanghal sa isang kumperensiya. Kailangang manaliksik at mag-imbestiga. Halimbawang may balita kang nabasa sa social media, saliksikin ang sinasabi kung tama, kung hindi huwad o fake news ang balita.

Madalas gamitin ang wikang Filipino sa pangmamangmang, dapat lang na gamitin din natin ito upang ituwid ang anumang pagbabaluktot sa kaisipan ng maraming tumutunghay sa media.

Sa pananaliksik—na ang salitang ugat ay saliksik, o ang masinop na pagkalap ng impormasyon, o ayon sa UP Diksiyonaryong Filipino ay ang paghahanap sa isang bagay na lubhang nakatago—mapatutunayan natin ang kawastuhan ng isang impormasyon.

Sa pananaliksik, makatutuklas din tayo ng bagong karunungan. Kaya nga malaking gawain ang pananaliksik sa pormal na pag-aaral. Kung naririnig natin, o mismong dinanas natin, na mahirap ang bumuo ng thesis, ito ay dahil kailangan ng masinop na pananaliksik sa gawaing ito.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy