Una sa Balita

Walang tigil na tagay ng alak

0 1,996

Dear Kuya Rom,

Mahal ko ang papa ko. Siya ay mabait sa mama ko at sa aming magkakapatid. Kahit kung minsan silang dalawa ay nagkakagalit, si papa ay cool lang at hindi nananakit.

Pero dahil sa kanyang paglalasing, natatakot ako kapag nakikita ko siya. Natatakot akong magkasakit at mamatay siya dahil sa walang tigil na tagay ng alak.Alam kong may mga gusot sa buhay ng pamilya namin na gusto niyang ayusin, pero sa tingin ko kulang siya sa kaalaman kung paano aayusin ito. Siguro gusto niyang kalimutan sandali ang mga problema, kaya siya naglalasing sa loob ng bahay gabi-gabi.

Malaki ang bahay na kinagisnan ko. Ito ay mana ni papa sa lolo ko. Ako ay nag-iisang anak, kaya nang ikasal kami ng misis ko, sabi ni papa tumira kami sa bahay na ito.

Kami ay may dalawang anak na ngayon.Noong wala pa akong asawa, umiinom ako, sinasamahan ko si papa. Pero nang mag-asawa ako at magkaanak, madalas na konting tagay ng alak na lang para sa akin. Sinasabi ko sa sarili ko, ayaw kong maging tulad ni papa na lasenggero.Nahihiya akong magtanong sa doktor na kaibigan ko. May mga tanong na laging nasa isip ko. Ang pagiging lasenggero ba ay namamana? Wala ba akong magagawa at magiging tulad din ba ako ni papa na parang sugapa sa maraming tagay ng alak? Sana, kuya, masagot mo ang tanong ko. Thank you and more power! – Larry 

Dear Larry,

Kung nakokontrol mo ang pag-inom ng alak sa konting tagay lamang, may pag-asang hindi ka magiging tulad na papa mo. Ang pagiging lasenggo ay hindi namamana. Ang pagiging sugapa sa alak ay desisyon ng isip. Malaya kang gumawa ng sariling desisyon para sa sariling kabutihan. Ang paggawa ng desisyon ay pagpili kung ano ang tama at mali.

Piliin mo ang tama. Piliin mong huwag maging lasenggo. Piliin mong huwag nang uminom ng alak.Tama ka sa iyong kinatatakutang maaaring mangyari sa papa mo. Ang pagiging sugapa sa alak ay mapanganib ayon sa mga dalubhasa sa larangan ng kalusugan.

Ang sabi nila, ang alak ay may ethanol, isang sangkap na maaaring makapinsala o makasira sa ating katawan. Ayon sa kanilang pag-aaral, dahil sa ethanol, ang isang lasing ay dumaranas ng isang uri ng pagkalason na maaaring magsanhi ng kamatayan.

Halimbawa, marami ang namamatay sa Japan dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ng alak. Ang ethanol ay may masamang epekto sa isip ng tao. Dahil ang ethanol ay umaapekto sa isip, ang isang taong lasing ay hindi gumagana ng normal ang kanyang utak, lumalabo ang kanyang pagsasalita at paningin, bumabagal ang kanyang kilos, at humihina ang kanyang pagpipigil sa sarili. Lahat ng ito ay masamang bunga ng pagkalango.Kung kailangan kang uminom para hindi magalit ang papa mo sa iyo, pagbigyan mo siya. Ayon sa pag-aaral na nabanggit, ang dalawang tagay ay ayos lang.

Tama lamang ito para manatili kang malusog at hindi magkasakit. Pero kung ang dalawang tagay ay hihila sa iyo sa pagiging lasenggo o sugapa sa alak, mas mabuting tanggihan mo ang iyong papa at sabihin sa kanya na mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan alang-alang sa iyong mga anak.  Para sa kabutihan mo at ng iyong pamilya, iwasan mo ang masamang pamumuhay. Wika ng Biblia: Kaya’t mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at ‘di tulad ng mga mangmang.

Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo’y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay.” (Efeso 5:15-18)Larry, tama, mahalin mo ang iyong papa.

Pero mainam na magsikap kang magkaroon ng sariling bahay upang hindi magkaroon ng masamang impluwensiya siya sa mga anak mo. Ito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Wika ng Biblia, sa panahong ito, marami ang mga taong ang sinusunod ay hilig ng katawan at kalayawan. Sila ay may masamang halimbawa at dapat iwasan. Kapag ginawa mo ito, isipin mong ang pagkakaroon ng sariling bahay ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod mo sa iyong mga magulang kundi pagtataguyod ng sarili mong pamilya. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More