‘Wag natin kailanman talikuran ang awa ng Diyos

By
0 962

Tatlong araw na mula nang ipagdiwang natin ang Linggo ng Palaspas, parang tahimik at walang nangyayari sa ating ina­antabayanang ‘aksyon’ sa mga huling araw ng Panginoon.

Binansagan ng Simbahan ang mga unang araw na ito ng Semana Santa, viz. Lunes Santo hanggang Miyerkoles Santo bilang ‘little triduum’ o pasakalye sa drama ng Pagpapasakit, Kamata­yan at Muling Pagkabuhay ni HesuKristo.

Sa mga araw na nakalipas matapos ang magarbong pagpasok ng Panginoon sa Lungsod ni David, paulit-ulit na iprinisinta sa atin sa mga pagbasa sa Misa ang mga katangian ng ‘Lingkod ng Diyos’ mula sa propesiya ni Isaias (Cfr. Isaiah 50:4-9) Tatlong araw din nating narinig sa Ebanghelyo ang istorya ni Judas Escariote na nagkanulo kay Hesus. Kahapon at ngayon, kasama natin ang Panginoon at mga disipulo sa Huling Hapunan.

Kahit na malinaw na kay Hesus ang nalalapit niyang pagpanaw, buo pa rin ang kumpiyansa niya sa kanyang mga ala­gad. Hanggang sa huli, sinubok niyang mapanumbalik si Hudas, tiwala na mangyayari ang lahat ayon sa kalooban ng Ama at katuparan ng lahat ng Kasulatan. Alam niya na handa na ang kalaban na pabagsakin at durugin Siya ngunit hindi Siya natitinag dahil alam niya sa Siya ang katuparan ng propesiya bilang ‘Lingkod ng Diyos’.

Turo ng Simbahan, hindi lamang kay Hesu­Kristo, patungkol at para sa atin din ang propesiya tungkol sa tapat na lingkod, lalo na sa mga araw-araw na humaharap sa samu’t saring oposisyon at persekusyon.

Natural lang daw na maudyok tayo sa galit o takot sa harap ng mga kontra sa atin, gayunman, dahil sa malalim na pananampalataya sa Poon, alam natin na lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa disenyo at kalooban ng Ama. Katulad ni Hesus, mananatiling buo ang ating tiwala.

Sa ating pagninilay ngayong Miyerkoles Santo, mahalagang aral na dapat tandaan na hindi lang tayo, maging ang Panginoong Diyos ay nanatiling kumpiyansa sa likas nating kabutihan kahit na marami pagkaka­taon na at madalas pa rin natin siyang ipagkanulo.

Giit ng Simbahan, hanggang sa kahuli-hulihan binigyan ni Kristo ng pagkakataon magbalik-loob si Hudas at nagtiwala sa likas na kabutihan ng kanyang alagad; gan’un din daw ang Panginoon sa atin, ano man ang nagawa natin laban sa kanya!

Ayon sa Simba­han, “The Lord never wants any of us to apart from him. Jesus is willing to take the whole burden of guilt upon himself, rather­ than accept the eternal loss of one soul.” Hindi raw kailanman itinakwil ni Hesus si Hudas.

Hinding-hindi rin daw maaaring kondenahin ng Panginoon ang sinuman sa atin; ma­liban kung tayo mismo ang susuko at tatangggi sa Kanyang handog na awa, unawa at habag.

Malinaw ang aral ng Miyerkoles Santo para sa atin: nirerespeto ng Diyos ang ating kalayaan at anumang kasalanan o pagtanggi sa pagbabalik-loob o pagkakataon na ibinibigay sa atin ng la­ngit upang magbago ay malinaw na isang ‘spiritual suicide’.

Paanyaya ng Simbahan sa lahat ng mananampalataya lalo na ngayong mga natitirang araw ng Semana Santa – huwag kailanman talikuran ang awa ng Diyos!

Narito sa wakas ang payo ng Simbahan sa mga pinanghihinaan ng loob: “It is from death – eternal, spiritual loss – that Jesus has come to save us. He would rather die than see us suffer death.

He offers his own life to save ours. This is the great love e we are about to celebrate in the holy days to come.

Abante – Wendys Inhouse Ad
Comments
Loading...