Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: Patuloy na magbantay, manalangin

By
0 145

Kagimbal-gimbal ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Iba’t iba ang reaksiyon ng mga tao, marami ang nagagalit, nagigitla, natatakot. May mga nag-aalsa.

Ang kulturang Pilipino ay labis na magiliwin at mapagmahal sa bata. Iyan ang rason kung bakit mayroon tayong isa sa pinakamagagandang koleksiyon ng mga batas na nagpoprotekta sa mga karapatan ng menor-de-edad.

Kaya’t kapag nabalitaan kung paanong pinaslang ang isang 17-anyos na binatilyo sa napakarahas na paraan, labis na nagdurugo ang puso ng isang magulang.

Iniisip nito: “Halos ka-edad ng sarili kong anak. Anong sakit ng nararamdaman ng nanay at tatay niya ngayon.”

At magkakaroon ng resolusyon sa kanyang puso na hindi na dapat magpatuloy na mangyari ang mga bagay na ito. Babantayan niya ang mga balita, at magbabantay siya sa panalangin.

Maraming mga Pilipinong Kristiyano ang ganito na ang saloobin. Naroroon din sila sa social media, kahalo ng libu-libong mga boses doon na nag-aagawan para sa ating atensiyon.

Walang excuse ang gayong kamatayan ng isang menor-de-edad, lalo pa’t lumabas sa paraffin tests na negatibo ang kanyang mga daliri para sa pulburang galing sa baril.

Kapatid na Kristiyano, nagsalita nu’ng isang araw ang Bro. Eddie Villanueva sa burol ni Kian delos Santos.

Ang kanyang ina pala ay miyembro ng JIL (Jesus is Lord Church). Mas lalong nakakadurog ng puso ang mga pangyayari dahil alam mong kapatid mo sa Panginoon ang binawian ng anak sa isang karumal-dumal na paraan.

Maaalala mo ngayon ang Panginoong Jesus. Namatay Siya sa krus upang iligtas ang lahat, kasama na ‘yung mga magnanakaw na ipinako ring katabi Niya. Dugo Niya ang ipinambayad sa kasalanan ng isang kriminal na nanampalataya sa Kanya.

Kaya’t pinangakuan Niya ito na “Katotohanang sinasabi ko sa iyo, makakasama kita ngayong araw sa paraiso”. (Lucas 23:43)

Related Posts

Ganu’n kahalaga kay Jesus ang buhay ng isang tao. Naging handa Siyang ibigay ang sarili Niyang buhay, mailigtas lamang ang makasalanan. Sana’y maunawaan natin nang mabuti ang bagay na ito.

Kaya’t magbantay po tayo sa mga nangyayari at balutin natin ang Pilipinas sa pananalangin.

Hingin natin na ang kadilimang bumabalot ngayon sa ating bansa ay hindi na magtagal. Na sana’y parang total eclipse lang ito na katulad ng kakatapos lang na eclipse sa Amerika.

Nagdilim ang paligid dahil tinakpan ng buwan ang araw, pero sandali lang.

Pagmuni-munihan natin ang mga sinasabi ng Diyos ng Katarungan. Mula sa Bibliya:

“Sapagkat akong PANGINOON ay umiibig sa katarungan.” – Isaias 61:8

“Lumayo ka sa masama at gumawa ng mabuti; upang sa magpakailanman ikaw ay manatili.

Sapagkat iniibig ng PANGINOON ang katarungan, hindi niya pababayaan ang kanyang mga banal.

Sila’y iingatan magpakailanman, ngunit ang mga anak ng masama ay ititiwalag.

Mamanahin ng matuwid ang lupain, at maninirahan doon magpakailanman.” – Awit 37:27-29

May the Lord Jesus have mercy on the Philippines. Shalom and God bless!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy