Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: “Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa.” (Genesis 1:1)

By
0 294

Kamangha-mangha ang Salita ng Diyos sa Bibliya. Ang unang talata ng unang aklat ay hindi nagpapakilala sa Diyos bilang isang nilikha. Hindi rin nito sinasabi kung saan nagmula ang Kataas-taasan.

Sinasabi lamang ng Genesis na nang pasimula ng lahat ng bagay, ang Diyos ay naroon na; at Siya ang maylikha ng lahat. Walang argumentong sinasabi ang Bibliya para sa ‘existence’ ni God. Ina-assume agad na wala Siyang simula.

“Bago nilikha ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos, mula sa alang hanggan hanggang sa walang hanggan.” (Awit 90:2)

Ang konsepto ng isang walang-hanggang Diyos ay mahirap maunawaan ng sinumang tao.

Palagay ko, kahit ang mga eksperto sa Bibliya ay hindi rin mailalarawan nang detalyado kung ano ba ang hangganan ng pagiging Diyos ni Yahweh. Paano mo nga ba masusukat ang walang-hanggan, kung isip mo lang ang gagamitin? Hindi ba’t mahirap?

Pero dahil sa dakilang karunungan ng Panginoong Diyos, nilikha Niya ang buong ‘cosmos’ o ‘universe’ o sansinukob sa isang paraang huhudyat sa iyo tungkol sa Kanyang kalikasan.

Ang ating ‘universe’ ay hindi masukat sa laki. Habang mas nakalilikha ang tao ng mga malalakas na telescope at computer equipment na mas magbibigay sa atin ng ideya tungkol sa kung gaano kalaki ang universe, lalong napapanganga ang mga scientists.

Ang laki-laki at ang lawak-lawak ng sansinukob at patuloy pa itong lumalaki at lumalawak! Talagang walang-hanggan. Bibigyan kita ng ideya tungkol sa kung gaano kalaki ng ating solar system at Milky Way galaxy pa lamang. Nakuha ko ang impormasyong ise-share ko sa iyo mula sa aklat ni John R. Cross na pinamagatang ‘The Stranger on the Road to Emmaus’.

Related Posts

Kung nakasakay ka sa isang spaceship at babiyahe ka sa kalawakan sa bilis ng liwanag (speed of light), maiikot mo ang buong earth nang pitong beses sa loob lang ng isang segundo. Isipin mo: ganu’n kabilis ang speed of light.

Paglabas mo sa earth, dadaanan mo ang buwan sa loob ng dalawang segundo, ang planetang Mars sa loob ng apat na minuto, at ang Pluto sa loob ng limang oras.

Mula sa Pluto ay papalabas ka pa lang ng solar system natin at magsisimula ka pa lang na mag-explore ng galaxy natin – ‘yung Milky Way.

(Kapag tumingala ka sa langit sa gabi, ‘yung kumpol ng mga bituin na nakikita mo ay bahagi ng isang napakalaking pamilya ng mga bituing tinatawag na Milky Way Galaxy.

Nasa bilyon ang bilang ng mga bituin sa Milky Way pa lamang. E sa buong universe, mayroong humigit-kumulang 100 BILYONG mga galaxies. Isa lang ang Milky Way natin sa mga iyon!)

Sobrang laki ng sansinukob, ano po? Nagpapakita lamang ito ng katotohanang hindi mo masusukat din ang ‘laki’ at lawak ng kapangyarihan ng Diyos.

“Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa.” (Genesis 1:1)

Ang lahat ay nagsisimula sa Diyos na walang pasimula. Diyan din nag-uumpisa ang Bibliya sa paglalahad ng istorya ng ugnayan ng Diyos sa tao. Sundan po ang Ulan ng Pagpapala tuwing Martes, Huwebes, at Sabado. Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy