Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: BAKIT MO BA GINAGAWA ‘YUNG MGA GINAGAWA MO?

By
0 540

Pinutol ko lang sandali ‘yung mga pinag-uusapan natin tungkol sa kabuuang mensahe ng Bibliya para sa ating lahat.

So far, naipakilala na natin sa kolum na ito ang Diyos sa pamamagitan ng ilan Niyang mga katangiang makikita sa Kanyang mga pangalan mismo. Ang dakilang Ako Nga. Ang Kataas-taasan.

Ayokong maging parang mga lecture lang sa classroom ‘yung mga nababasa mo rito sa Ulan ng Pagpapala.

Ang dasal ko, sana, habang dinadagdagan ng Panginoon ang nalalaman mo tungkol sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng mga isinusulat ko rito, ay magkaroon ka rin unti-unti ng katiyakan sa direksiyon ng buhay mo.

At sana rin, pagdating sa direksiyong pipiliin mo, ay ‘yung tamang direksiyong itinuturo ng Bibliya ang pipiliin at susundin mo.

“I am the Way, the Truth, and the Life,” wika ni Jesus sa Juan 14:6. “No one comes to the Father except through Me.”

Walang ibang daan papunta sa kaharian ng langit maliban sa Pa­nginoong Jesus. Ang pagkakaroon ng buhay na ugnayan sa Kanya, pagpapasakop sa Kanya, pagsunod sa Kanyang mga tagubiling nakatala sa Bibliya, ang siyang tiyak na daan papasok sa langit at sa buhay na walang-hanggan.

Ang buong layunin ng Ulan ng Pagpapala ay iyon mismo; ang makita mo na ang tamang daan ay si Jesus mismo.

Kapag sa Kanya mo ibinigay ang buhay mo, hindi ka na kukulangin sa kahit anong bagay at wala kang dapat katakutan pagdating sa future mo.

Kaya hayun. Mahabang salaysayin ang nasa hinaharap ko ngayon, mahabang oras ng pagsusulat ng mga katotohanan tungkol sa Diyos.

Lahat iyan, may kabuluhan para sa akin dahil malinaw sa akin kung bakit ko ginagawa ang ganitong pagmiministeryo.

Ikaw, kaibigan? Maikli lang ang column ng Ulan ng Pagpapala ngayon. Pero kasi, gusto kong maglaan ka ng mahabang oras sa pag-iisip.

Kung matagal ka nang nagbabasa ng column na ito, tiyak na marami ka nang impormasyong nakuha; impormasyong idinadalangin kong ma­ging tunay na karunungan para sa iyo pagdating ng araw.

Related Posts

Ako, aaminin ko: hindi perpekto ang buhay ko. Marami akong pagkakamali, marami akong ugaling struggle pa rin sa akin ang pag-overcome.

Ang nagbibigay ng pag-asa sa akin ay ‘yung katiyakan kong daang itinuro ng Panginoong Jesus ang nilalakaran ko.

Kaya kahit madapa ako, masugatan, matumba habang nandoon ako sa daang iyon, may mga pangako Siyang nagbibigay-lakas sa akin na bumangon palagi.

Naroroon Siya. Kasama ko Siya at hindi Niya ako iiwanan.

Ikaw, kaibigan: Para saan ka ba nabubuhay? Bakit mo ba ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo ngayon?

Nakatitiyak ka ba na ang mga pinagpapaguran mo sa araw-araw ay pagpupundar mo para sa takdang araw ng pagharap mo sa Diyos?

Ang panahon natin ngayon ay masyadong mabilis. Kung sasabay ka sa agos, matatangay ka.

Sasa­bihin mo, busy ka, wala kang oras para sa sarili mo, wala kang oras para mag-isip ng ganitong mga bagay.

Inuudyukan kitang magbago ng pananaw kung gayon. Dahil, ang mga bagay na isinasanta­bi mo ay maaaring mga bagay na may tunay na kinalaman sa destinasyon mo sa susunod na buhay.

Sinasabi ng banal na Bibliya na mayroon ngayong ganu’ng buhay pagkatapos ng buhay natin sa lupa; at may dalawang destinasyon na puwedeng paglagyan sa tao. Isang maluwalhati; isang mapait at masakit.

Marami pa po tayong pag-uusapan. Pag-isipan mong mabuti sana ang mga bagay na ito. Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More