Una sa Balita

ULAN NG PAGPAPALA: Ang Senyales na Lilitaw sa Langit sa Setyembre 23, 2017 (Pt. 1)

By
0 178

Nabubuhay tayo sa isang exciting na panahon, kapatid.

Sa gitna ng lahat ng mga kaguluhan sa buong daigdig, pati na nga sa mismong bansa natin, marami ang nagtatanong:

Uso pa ba ang Diyos?

Puro kasamaan ang namamayagpag. Nitong huling taon ay maraming mga Kristiyano ang nag-uusap.

Pare-pareho ang mga nararamdaman; na tila bigla isang makapal na ulap ng kadiliman ang bumalot sa buong daigdig.

Marami ang nangamba at patuloy na nangangamba. Ang pinaghuhugutan ng lakas ay ang katotohanang hindi bago sa kanilang pandinig ang mga nangyayari.

Matagal nang naka-propesiya sa Bibliya ang paglakas ng kasamaan sa buong daigdig sa panahon bago masilayan ng buong sansinukob ang pagbabalik ng Panginoong Jesus dito sa lupa.

At pagkatapos niyon ay katapusan na ng kasalukuyang panahon. Hahatulan ng Diyos ang makasalanang tao at isang bagong panahon o ‘era’ ang iiral.

Ang magiging sentro ng panahong iyon ay ang paghahari mismo ng Panginoong Jesus sa kalagitnaan ng mga tao.

Doon matatapos ang kasalukuyang paghahari ng kasamaan sa buong daigdig.

Pero nasaan nga ba tayo ngayon sa end times schedule ng Panginoon? Sa palagay ko po ay naririto tayo:

“Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito, na sa mga huling araw ay dara­ting ang mga manlilibak, na manlilibak at lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa, at magsasabi, ‘Nasaan ang pangako ng kanyang pagdating?

Related Posts

Sapagkat, buhat pa nang mamatay ang ating mga ninuno, nananatili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagayan mula nangpasimula ng paglalang.” (2 Pedro 3:3-4)

Patuloy pang dadami ang mga nanlilibak. Dahil sa sobrang talino at galing ng tao, iniisip ng marami na hindi na kailangan ang Diyos.

O kaya naman, puwede na silang mag-imbento ng sarili nilang Diyos. ‘Yun bang Jesus din ang pangalan, pero papayagan kang gumawa ng mga bagay na labag sa Kanyang mga utos.

Meron na ngang mga edisyon ng Bibliya ngayon na sobra ngang “edited”. Pinagtatanggal ang mga importanteng sinasabi tungkol sa homosexuality at sa iba pang mga bagay na may kinalaman sa moralidad.

Tayo na nga ba ang puwedeng maghari sa ating mga sarili? Tayo na nga ba ang mga diyos-diyosan ng ating panahon?

Iba ang sinasabi ng Salita ng Diyos, giliw na mambabasa.

“Subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanang ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng sanlibong taon, at ang sanlibong taon ay tulad ng isang araw.

Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kung ‘di matiyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kung ‘di ang lahat ay dumating sa pagsisisi.

“Ngunit darating ang araw ng Panginoon na tulad ng isang magnanakaw at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang mga gawang naroon ay masusunog.

Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak nang ganito, ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging maka-Diyos….” (2 Pedro 3: 8-11)

Kapatid, mukhang mas bumibilis ‘yung countdown ng Panginoon. Sinisimulan natin ang isang munting serye tungkol sa tinatawag ng maraming Kristiyano na “Revelation 12 sign” na lilitaw sa langit sa Set­yembre 23, 2017.

Sisikapin nating maging intelihente at biblikal ang ating mga pag-uusapan. Subaybayan ang Ulan ng Pagpapala sa susunod na mga linggo. Shalom and God bless!

(zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy