Una sa Balita

Turo ni San Alfonso tungkol sa panalangin

By ,
0 898

Kapistahan nga­yon ni San Alfonso Maria de Liguori, obispo at pantas ng Simbahan. Itinuturing bilang expert sa tema ng panalangin ang ‘lawyer-turned-theologian’ na pundador ng Redemptorist Fathers. Ipinanganak noong 1696 sa mayamang pamilya, nag-aral ng abogasya at nagtapos ng Doctor of Laws sa University of Naples ngunit hindi naging matagumpay si Alfonso sa kanyang napiling propesyon kaya naisipang baguhin ang landas ng kanyang ­buhay.

Sa gitna ng pagkasiphayo sa loob ng anim na buwang pa­ngangapa at paghahanap, dumating sa wakas ang liwanag kay San Alfonso nang dumalaw siya sa isang ospital sa Italy kung saan narinig niya ang isang ‘boses’ na nag-utos na iwan niya ang mundo. Agad nitong tinugon ang nasabing tinig at nagdesisyon na pumasok sa samahan ng tinatawag na ‘Neapolitan Propaganda’ o mga relihiyoso na ang trabaho ay magmis­yon sa mga parokya.

Bilang pari, nakapagsulat si San Alfonso ng higit sa sandaang akda sa teyolohiya at buhay-espiritwal. Ang kanyang mga obra ay naisalin sa humigit kumulang 61 wika at nai­limbag sa samu’t saring mga edisyon. Dahil sa kanyang background sa literatura at musika, ilan sa kanyang mga komposisyon at imno ay naging tanyag sa Italy at mga karatig na lugar; ngunit higit nakilala ang batang pari sa kanyang doktrina at payo ukol sa buhay-espiritwal.

Ayon sa Simbahan, sa kanyang mga pagninilay ukol sa pa­nalangin ay naipamalas ni San Alfonso ang kanyang talino. Itinuring niya kasi na isang malaking pagkakamali ang paniwala na para lamang sa mga ‘elite’ o nakapag-aral ng teyolohiya ang malalim at makabuluhang pakikipag-ugnayan sa Maykapal. Ang landas ng panalangin, giit ni Alfonso ay bukas para sa lahat, ‘God grants to all men and women, even the most sinful, the grace to pray,’ turo ng pari. Upang matuto sa larangan ng pakikitungo sa Diyos, maha­laga aniyang humingi ng tulong sa Mahal na Birhen, ang ating ‘Tagapamagitan’, dahil sa Kanyang lubos na pagtalima sa kalooban ng Ama.

Taong 1732 nang itatag ni San Alfonso ang isang grupo na nakilala sa buong mundo bilang ‘Congregration of the Most Holy Redeemer’ o Redempto­rist upang ipangaral higit sa lahat, sa mga ‘nakaligtaan’ o layla­yan ng lipunan, ang pag-ibig ng Diyos. Sa edad na 66, itinalaga si San Alfonso bilang obispo ng maliit na Diósesis sa Italy na ang tawag ay Saint Agatha of Goths. Na­ging obispo siya ng nasabing lugar sa loob ng 13 taon at pasimuno ng naparakaming pagbabago sa kanyang hurisdiksiyon. Pumanaw si San Alfonso de Ligouri sa piling ng kanyang mga kapwa Redemptorist noong Agosto 1, 1787.

Narito, sa huli ang ating paboritong quote natin mula sa tanyang na Doctor of the Church: ‘Pray, pray, never cease to pray.’ Kumbinsido kasi si St. Alphonsus na dasal lang talaga ang magpapanatili sa atin sa pagmamahal ng Pa­nginoon. At pa­nalangin din ang magsisilbing ‘gabay’ upang makamit ang tunay na kabanalan. Nawa’y matuto tayo sa mga aral ng dakilang Tagapagtatag at tinaguriang ’Great Teacher of Prayer’ kung paano makakamit ang mas malalim na kumpiyansa sa Panginoon, anuman ang ating kalagayan sa buhay.
San Alfonso Maria de Liguorio, Ipanala­ngin Mo kami!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy