Una sa Balita

‘Tubig para sa agrikultura’

0 232

Ayon sa isang pag-aaral ng World Bank, 70% ng water withdrawals sa buong mundo ay ginagawa dahil sa agrikultura. Agrikultura rin ang pangunahing gamit ng tubig maging sa ating bansa. At dahil lubhang mahalaga ang biyaya ng tubig, hindi lamang sa agrikultura maging sa mga industriya at komunidad, marapat lamang na maayos itong magamit at mapangalagaan.

Naimungkahi na natin kamakailan ang pagbabalangkas ng isang hiwalay na ahensya o departamentong Water Resources Ma­nagement upang ma­ngasiwa at mangalaga sa mga pinagkukunang tubig sa ating bansa. Gayundin, nabigyang diin na rin natin ang kahalagahan ng malinis at ligtas na tubig sa kalusugan at pamumuhay ng mgamamayan. Sa bahaging ito ay nais ko namang itampok ang pangangailangan para sa tamang pa­ngangasiwa ng tubig upang mapanatiling matatag ang agrikultura at sagayo’y masiguro ang kasapatan ng pagkain para sa mga Pilipino.

Sinasabi rin sa nabanggit na pag-aaral ng World Bank na dalawang beses na mas produktibo ang lupa kung ito ay nadidilig sa pamamagitan ng irigasyon kumpara sa pagdidilig buhat sa ulan. Kung gayon, lubhang kinakailangan ang isang maayos na sistema ng irigasyon at sapat na suplay ng tubig sa pagpapataas ng ani, pagpaparami ng suplay ng pagkain sa pamilihan at pag-aangat ng kita ng ating mga magsasaka. Sa patuloy na pagtaas ng pangangailangan para sa tubig bunsod ng mabilis na industriya­lisasyon at pagdami ng populasyon, dagdag pa ang epektong dulot ng climate change sa ating mga pinagkukunang tubig, lalong umiigting ang pangangailangan sa maayos na pangangasiwasa ng ating mga yamang tubig.

Bagama’t patuloy ang pananaliksik at paglalapat ng teknolohiya upang ang mga pananim ay gawing mas matibay, higit na malaki at mas marami ang ani, kinakailangan ding masiguro ang kasapatan ng tubig na siyang magtutustos sa buhay ng mga pananim na ito. Ang pagtatambal ng mga pampubliko at pribadong sektor o public-private partnership ay may mahalagang papel na maaa­ring gampanan upang magkaroon ng mas maayos pang sistema ng irigasyon at mas maunlad na teknolohiya para sa pagpapanatili o maintainance nito.

Makatutulong din ng malaki ang pagdaragdag ng pondo para sa paglalatag ng iba pang mga irrigation network sa bansa. Mahalagang maunawaan ang pagkaka-ugnay ng maayos na irigasyon sa kasapatan ng tubig sa pagpapalakas ng agrikultura upang masiguro ang sapat na pagkain ng mga mamamayan at patuloy na paglago ng ekonomiya.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy