Una sa Balita

Tiwala sa ‘di nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos

By
0 688

Turo ng Simbahan na darating at darating ang panahon na susubukin ang ating pananampalataya. Maaring dumating ang nasabing ‘test of faith’ sa bawat isa sa atin sa panahon ng paghihirap, pagdurusa, pagkabalisa, panganib, sakit o pagdadalamhati.

Gayunpaman, makakasiguro raw tayo na sa bawat dagok ng buhay kasama natin ang Diyos — sapagkat tapat Siya at maaasahan ang Kanyang pag-ibig lalo na sa oras ng tukso. 

Giit ng Iglesia, “temptations, trials and difficulties will always be part of one’s life.” Wala nga raw exempted pagdating sa tukso o ‘pagsubok’ na maaaring maranasan sa iba’t ibang uri at sitwasyon sa buhay. Hangad ng kalaban, gamit ang sari-saring pambubuyo, na sirain ang ating kaugnayan sa Ama katulad ng ginawa ng diyablo kay Hesus sa disyerto. Kailangan daw tanggapin ang katotohanang parte ng buhay ang tukso para mapagwagian ito. 

Dagdag pa ng Simbahan, mahalaga raw ang malalim na tiwala sa Panginoon at katapatan sa Kanya na hindi nagbabago sa Kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa lahat. Ang sikreto raw upang mapagtagumpayan ang anumang tukso ay ang pagkilala at pagtanggap sa walang-maliw na kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa tanan, lalo na sa panahon ng tentasyon.

Ani Bro. Fred Christian Narvasa ng San Carlos Graduate School of Theology, “God will always be present every time a person faces trials and temptations. He is there to be his or her help and even refuge.” Hindi raw dapat matakot sa harap ng pagsubok sapagkat kasama natin ang Panginoon kahit sa gitna ng matitin­ding unos o problema. 

Matandang aral na ng Simbahan na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng krus na hindi natin kayang buhatin. Sa katunayan, kaakibat ng bawat pagsubok at karampatang biyaya upang mapagwagian ito. Bukod sa pananalig sa pag-ibig ng Diyos at bisa ng panalangin payo rin ng mga pantas ng Iglesia na huwag na huwag makipag-usap sa demonyo — “Huwang kang lalapit sa tumatahol na aso, siguradong kakagatin ka!”

Tunay na tapat ang Diyos sa Kanyang mga hinirang. Hindi Niya hahayaang harapin ninuman ang tukso at manunukso nang mag-isa. Nariyan ang Pa­nginoon sa tabi natin sa bawat hakbang, higit sa lahat, sa panahon ng panganib at pag-uudyok ng kalaban. Sa lubos na pag-asa sa kapangyarihan ng ating Panginoon at Tagapagligtas, gamit ang Kabanal-banalang Pangalan ni Hesus mapagwawagian natin ang anumang hibo!

Sa huli, nais lang natin bigyang-diin, na maging si HesuKristo na ating Panginoon ay sinubok din ng demonyo na lisanin ang kanyang pagtitiwala sa Ama at isuko ang Kanyang misyon bilang Mesiyas. Makatlo Siyang tinukso upang tumalikod Kanyang Ama; ngunit kumapit si Kristo sa Kanyang pagtitiwala kay Yahweh at ginamit Niya ito bilang tugon kay Lucifer, bilang sandata upang batahin ang gutom sa disyerto at ‘di kalaunan maalpasan ang paghihirap sa Krus. 

Panginoong Hesus, Ikaw ang aming lakas at tagumpay sa harap ng anumang pagsubok!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy