Browsing Tag

Diyos

Pag-ibig at pagpapakumbaba 

Ang inyong abang lingkod ay naanyayahang magsulat at ako po ay nagpapasalamat sa mga tagapamahala ng pahayagang Abante sa pagkakataong ibinigay upang maipahayag sa publiko ang aking sariling damdamin at kuro-kuro.

Babala ngayong Kapaskuhan

Aba’y sa pagpasok ng ‘ber’ month, dumami rin ang insidente ng mga pandurukot sa iba’t ibang lugar sa bansa. Sa kalsada, sa sasakyan, sa mga pamilihan at kahit sa foot bridge; kahit saan basta may nakitang pagkaka­taon ang mga pasaway na…

Dahil sa yakap

Ako ay isang graphic designer sa Tokyo. Ang boss ko ay isang design engineer na naging kaibigan ko. Ako ay taga-Davao at siya naman ay taga-Cebu. Parehas kaming malayo sa aming pamilya. Na­ging malapit kami sa isa’t isa,...

ULAN NG PAGPAPALA: Sa Ganap na Kapanahunan

“Gayundin tayo, nang tayo’y mga bata pa, tayo’y naalipin sa mga panimulang aral ng sanlibutan. Subalit nang dumating ang ganap na ka­panahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang Anak, na ipinanganak ng isang babae, at ipinanganak sa ilalim ng...