Una sa Balita

Sweet Scam Romance

By
0 7,361

Ika-6 na labas

“Ma’am Valdez, hindi ko ho kilala ang lalaking ‘yon, tinulungan niya lang ho ako na makalabas sa banyo kahapon dahil nakulong ako doon.” Paliwanag ng dalaga kahit hindi pa siya tinatanong ng guro na matanda sa kanya ng sampung taon.

“Bweno yaman na rin lang na ikaw ang nag-open ng topic na ‘yan, gusto kong ipaalam sa’yo na kailangan mong magpunta sa office of the principal mamaya, sa kanya ka na lang magpaliwanag.”

Hindi makapaniwala si Devorah na ipatatawag siya ng principal dahil doon.

Office of the principal.

“Miss Devorah Mendoza, alam kong matagal ka ng librarian dito, kaya naman ang mga estud­yante at guro dito ay iginagalang ka …ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit mo nagawa ang isang bagay na alam na alam mong ikakasira ng iyong reputasyon at reputasyon ng paaralang ito kapag lumabas sa gate natin ang balitang ‘yan na nagpapaikot-ikot ngayon sa bawat sulok ng ating eskuwelahan…” mahabang litanya ng principal na si Mr. Maglimot.

“Sir, first of all alam ko naman po kung ano talaga ang tingin sa akin ng mga guro at estud­yante rito, pero lilinawin ko pa rin po ang issue…ang totoo po kasing nangyari, nakulong po ako sa cr kahapon, sumigaw po ako at nagkataong ang lalaking iyon ang nakarinig sa akin at  tumulong, doon po siya dumaan sa bintana ng banyo kaya sabay po kaming lumabas mula roon at tiyempo naman pong napadaan sina Ma’am Valdez at Ma’am Gonzales. Alam ko naman po na hindi maganda ang tatakbo sa isip nila pero dahil sa mga guro sila umasa ako na irerespeto na lang nila kung anuman ang nakita nila, sana kasi tinanong man lang nila ako tungkol doon bago nila ikinalat.” Mahabang tugon rin ni Debbie bilang pagtatanggol sa sarili.

“Okay sige, nakikita ko ang punto mo, pero ang lalaking ‘yon, sino ba siya?”

“Hindi ko ho siya kilala, actually humingi pa nga siya ng bayad sa akin para sa tulong niya, 100 pesos.”

“ANO? Hindi mo man lang ba tinanong ang pangalan niya?”

“Hindi po, e kasi nga naiirita ako sa kadaldalan at kaantipatikuhan niya kahit pa tinulungan niya ako.”

Nasapo ng matandang principal ang sariling noo sa tinuran ni Devorah.

“Miss Mendoza, the next time you will encounter this, huwag mong kakalimutang tanungin ang pangalan, mahalaga iyon alam mo na dapat ‘yan!”

Related Posts

Nang biglang tumunog ang telepono na nasa ibabaw ng table.

“Okay Devorah, pwede ka nang bumalik sa library, isang bagay na lang, kapag may nakita kang estranghero sa loob ng ating paaralan, you should report immediately.”

 “Yes sir!”

“At ang lalaking ‘yon, ipag-bigay alam mo agad sa akin kapag nakita mo siya ulit!” pahabol pa ng principal na hawak na ang telepono para sagutin ito.

Alam ni Debbie na hindi sa opisinang iyon matatapos ang issue tungkol sa kanila ng estrangherong lalaking iyon.

Canteen. Dala niya ang isang tray ng pagkaing inorder. Nadaanan niya ang mesa kung saan magkasamang kumakain sina Mrs. Valdez at Mrs. Gonzales.

“Syempre naman may nakahanda ng alibi.” Bulong ni Mrs. Valdez.

“Ang mga taong mailap, ‘yan talaga ang mga nasa loob ang kulo at kakirihan.” Pabulong ding sagot ni Mrs. Gonzales.

Napahinto si Debbie. May naisip siya. Walang imik siyang pumihit pabalik at naupo sa table kung saan naroon ang dalawang guro.

“Makikiupo po, mukha kasing ang sarap ng kuwentuhan nyo dito, sige tuloy nyo lang po mga kagalang-galang na guro.” pagkasabi niyon ay inumpisahan na niyang kumain.

Parehong nagtatanong ang mga mata nina Mrs. Valdez at Mrs.Gonzales.

“Kain po tayo, kanin at pakbet, ayon po  sa librong nabasa ko napakabuti raw ng pakbet sa kalusugan, kasi pinagsama-samang gulay siya diba, kaya naman ang sustansya join force din sa katawan natin, parang isip lang ng tao, kapag pinagsama-sama, pero hindi tulad ng mga gulay na sustansya ang ibinubunga kundi maling akala.”

Halata ang pagkagulat ng dalawang guro. Matapos magtinginan ay binilisan ng mga ito ang kain at halos magkasabay na tumayo at iniwanan si Debbie sa table. Nangingiti namang sinundan ni Debbie ng tingin ang dalawa habang palayo ang mga ito sa kanya.

Subalit pag-alis ng tingin niya sa dalawang matanda ay napansin niyang nasa kanya naman ang tingin ng halos lahat ng kumakain sa canteen. Unti-unti siyang napayuko at nagpatuloy sa pagkain ng kanin at pakbet.

Gabi. Kausap ni Debbie sa cellphone si Leni habang sinusuklay ang lampas balikat na haba ng kanyang buhok sa harap ng half body mirror sa loob ng kuwarto niya. (Itutuloy)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy