Una sa Balita

Suriin ang sarili

By
0 144

Dear Kuya Rom,

Sa una, atubili ang kanyang mga magulang dahil bata pa siya para mag-asawa. Pumayag naman silang magpakasal kami. Siya ay 20 years old noon. Sampung taon na kaming nagsasama. Masuwerteng napaunlad ko ang isang negosyo. Ito ang daan para kami magkaroon ng sasakyan, nakapagpatayo ng sariling bahay, nakakapagbakasyon sa ibang bansa, at nakakabili ng mga bagay na gusto niya at kailangan ng pamilya.

Laking gulat ko nang biglang nakipaghiwalay siya sa akin. Iniwan ako at mga anak namin, at sumama sa ibang lalaki. Shock ako talaga. Isang iskandalo ito sa buhay namin, nakakahiya sa mga anak namin at sa ibang tao.

Siya ngayon ay nakikipag live in sa isang lala­king taxi driver na mas bata sa kanya, nakatira sila sa isang kuwartong inuupahan nila. Sinabi niya ang tirahan nila sa mga anak namin, pero ayaw pumunta ng mga bata. Masama ang loob nila sa kanya.

Paano niya nagawa ito sa akin at sa pamilya namin? May nagawa ba akong mali? Saan ako nagkamali? Mali ba ang magalit sa kanya? Naiisip kong hindi na siya papasukin sa bahay namin kapag binibisita niya ang mga anak namin. — Zandro

Dear Zandro,

Mahalagang mag-usap kayo ng masinsinan, payapa, walang pag-aaway, at puno ng pag-ibig. Biglaan ang pakikipaghiwalay at pamamaalam niya sa iyo, at hindi kayo nakapag-usap ng maayos. Dahil dito, naiwan kang nagtatanong sa iyong sarili kung saan ka nagkamali.

Subalit ang dapat sumagot sa tanong mo ay siya. Kung anuman ang mga pagkakamali mo na hindi niya nagustuhan ay hindi mo malalaman kung hindi kayo mag-uusap at kung hindi siya magsasabi ng totoo.

Related Posts

Napagkamalan

Dahil sa yakap

Mabuting suriin mo ang iyong sarili bilang tao at bilang asawa. Narito ang ilang mahalagang tanong para sa pagsusuri ng iyong buhay:

Una, nananalig ka ba sa Diyos? Siya ang lumikha sa iyo at alam Niya ang mabuti para sa Kanyang nilikha, higit pa sa alam mong mabuti para sa iyo. “Kilalanin ninyo na ang Panginoon ang Diyos! Siya ang lumikha sa atin at tayo’y sa kanya. Tayo’y… parang mga tupa na kanyang inaalagaan sa kanyang pastulan” (Salmo 100:3).

Pangalawa, namumuhay ka ba ayon sa kalooban ng Diyos o ayon sa mundo?. Ang uri at paraan ba ng iyong paghahanapbuhay at pakikitungo sa kapwa ay nakakalugod sa Diyos? “Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay…

Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo.

Ang mundo at lahat ng bagay dito na hinahangad ng tao ay mawawala, ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Dios ay mabubuhay magpakailanman” (1 Juan 2:15-17).

Pangatlo, iniibig mo ba ang iyong asawa o alipin lamang siya sa tingin mo? “Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, tulad ng pagmamahal ni Kristo…” (Efeso 5:25). “Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalupitan” (Colosas 3:19).

Gawin mong gabay ang mga talatang ito. Sa awa ng Diyos, nawa’y maliwanagan kayong mag-asawa, magpatawaran kayo, magkabalikan kayo, at magsimula kayo ng bagong pag-iibigan. God bless you.

Payong kapatid, 
Kuya Rom

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy