Una sa Balita

Star-Crossed Lovers

By
0 7,415

Ika-8 na labas

Kakatok sana siya pero nakita niyang nakaawang na ang pintuan kaya humakbang na siya papasok sa loob, subalit natigilan at napaat­ras din siya. Nanlamig siya sa nakita.

Pero sigurado siyang hindi siya namamalikmata lang at dinadaya ng kanyang paningin. May kahalikang babae si John!

Nagmamadali siyang lumayo sa opisina. Nabangga pa siya kay Jed.

“Gabbie!”

Hindi makaimik si Gabbie. Lumingon siya sa opisina ni John at saka lakad-takbong iniwan si Jed.

Nagtataka ang binata. Dali-dali itong nagpunta sa opisina ng kaibigan. Inabutan niya roon si Lucy.

“John, what’s wrong?” tanong ni Lucy nang bumitaw sa kanya si John.

“I’m sorry, Lucy, hindi ko dapat sinuklian ang halik mo… I’m sorry, but I think I am not ready for this.”

“John!” Si Jed.

“Jed, I thought nakauwi ka na.”

“Oo, pero may nakalimutan ako, Lucy, will you please excuse us?”

“Okay fine… John, let’s talk about it later. I’ll call you.”

Lumabas na ng opisina ang babae.

“Anong nakalimutan mo Jed?”

“I forgot the original copy nu’ng pinapatrabaho mo sa’kin, pero may mas mahalaga pa’kong sasabihin sa’yo ngayon.”

“What?”

“Si Gabbie…”

“What about Gabbie?”

“Galing siya dito, and sa tingin ko, nakita niya kayo ni Lucy.”

Related Posts

“Ano?”

“Yes, she looks so shocked and nagmamadali siya, nabangga pa nga siya sa’kin and she didn’t say anything, tapos nagmamadali siyang umalis.”

Napakunot ang noo ni John sa sinabi ng kaibigan.

“John, I think kailangan mo siyang sundan.”

Hindi sumagot si John, at hindi rin ito tuminag.

Magdamag umiyak si Gabbie. Naisip niya tama lang pala ang naging desisyon niya na hindi tanggapin ang alok na kasal ni John. Dahil napakadali pala nitong magagawa ang isang bagay na hinding-hindi matatanggap ng puso niya.

Hinayaan lang niya ang sarili sa pag-iyak. Gusto niyang maibuhos na lahat ang luha niya sa isang napakalungkot na gabing iyon. At simula bukas ay magbabago na ang lahat.

Malalim namang nag-iisip si John habang umiinom sa sariling kotse na nakaparada sa harapan ng bahay ni Gabbie. Pinag-iisipan niya kung pupuntahan ba niya ang dalaga para magpaliwanag o hahayaan na lang niyang isipin nito na may kaugnayan siya kay Lucy. Sa huli ay pinaandar rin niya ang sasakyan palayo sa bahay ng dalaga.

Makalipas ang ilang araw. Nagtataka si John kung bakit hindi pumapasok si Gabbie. Inutusan niya si Jed na alamin ang tungkol dito. Mabilis namang nakapag-report sa kanya ang kaibigan.

“Bro, it’s confirmed!” bungad ni Jed nang pumasok sa opisina ng kaibigan.

“Na ano?”

“Nag-leave si Gabbie, and you know what, not for a week or two, three months ang hiningi niyang leave sa uncle niya, s’yempre nag-iisang pamangkin kaya pumayag si Boss.”
“Ano kamo, three months?”

“Right. And according to her bestfriend, Elise, she’s off to somewhere at maski siya hindi niya alam kung saan pupunta si Gabbie.”

“Are you sure?”

“Well, ‘yan na lahat ang nakalap kong impormasyon. It’s your turn to find out more.”
“Thank you, Jed. Siguro pupuntahan ko na lang si Gabbie.”

“Bro kasi dapat noon mo pa ginawa, hindi mo naman pala kaya na tuluyan siyang bitawan.”

Hindi na umimik si John. Nang makaalis si Jed ay sinubukan niyang kontakin ang cellphone ni Gabbie pero naka-off ito.

“No, no, no, Gabbie, don’t do this… please…” sa isip niya.

Ilang araw muli ang lumipas nang hindi nalalaman ni John kung nasaan si Gabbie. Napilitan siyang makiusap kay Elise. Pinuntahan niya ito mismo sa bahay.

“Upo ka John, anong gusto mo, juice, tea, or coffee?”

“No thanks, Elise, I’m just here to ask you a favor.” (Itutuloy)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More