Una sa Balita

Sta. Margarita Maria Alacoque, pinagpalang disipulo ng Sacred Heart!

0 357

Bukas ipagdiriwang ng Simbahan ang Kapis­tahan ng tapat na alagad ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus, Santa Margarita Alacoque (Oktubre 17). Sa masakiting mongha nagpakita at naghabilin si Hesus noong 1675 sa kumbento ng Paray-le-Monial, Pransiya tungkol sa Kanyang dalisay na pagmamahal at mabu­ting hangarin para sa buong mundo.

Sa buhay ni Santa Margarita Maria Alacoque matutuklasan ang dahilan kung bakit tayo’y nami­mintuho sa Kamahal-mahalang Puso at nakikinabang tuwing U­nang Biyernes ng buwan. Sa madreng ito isinawalat ni HesuKristo hindi lamang isang ba­hagi ng kanyang katawan kundi ang kanyang buong sarili na sinasagisag ng Kanyang Banal na Puso.

Sa kapilya ng Paray-le-Monial saad ni Hesus kay Margarita: “Sa nag-uumapaw na awa ng aking Puso, ipina­ngangako kong ipagkakaloob sa lahat ng tatanggap ng Komun­yon tuwing Unang Biyernes sa look ng siyam na magkakasunod na buwan ang biyaya ng lubos na pagsisisi at hindi kailanman sila mamamatay sa kapahamakan nang hindi tumatangap ng mga Sakaramento.”

Kay St. Margaret nagsimula ang pagkilala sa Mahal na Puso bilang parte ng popular na relihiyosidad at mahalagang sangkap ng liturhiya at teolohiyang Katoliko. Sa kumbento ng Paray-le-Monial unang ipinagdiwang sa kasaysayan ang Pista ng Sacred Heart of Jesus noong Hunyo 21, 1678. Doon din unang namalas ang imahen ng Kamahal-mahalang Puso.

Dahil kay Sor Alacoque naging bahagi ng doktrina ng Simbahan ang ugnayan ng Banal na Puso at Eukaristiya. Siya ang ‘inspirasyon’ sa likod ng turo ng Vatican II na ang Santa Misa ay ‘sanhi at tugatog ng buhay-Kristiyano’ at lubos na mauunawan lamang sa masusing pagninilay sa mensahe ng Kamahal-mahalang Puso.

Sa tulong ng paring Heswita na nag-ngangalang Claudio de la Colombiere, lumaganap sa buong mundo ang debosyon sa Mahal na puso na may layong sugpuin ang kamalian ng Jansenismo, isang sektang tutol sa malimit na pagtanggap ng Banal na Komunyon. Sa araw na ito, noong taong 1670, sumakabilang buhayang sugo ng Mahal na Puso ni Hesus.

Matutunghayan ang kabanalan ni Santa Margarita Maria Alacoque sa Kanyang pangako at dalangin kay Hesus: “Nais kong magkaroon ng libo pang katawan upang magtiis, libo pang puso upang umibig, at libo pang kaluluwa upang sumamba sa Diyos.”

Santa Margarita Maria Alacoque, Ipanalangin Mo Kami!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy