Abante Online
Abante is the leading Tagalog-language tabloid paper in the country.

Sanayan lang

0 71

Kapag may gawaing gusto nating matutuhan, magsasanay tayo. Sa katagalan ng pagsasanay, magiging bihasa o sanay na sanay na tayo. Sa maraming pagkakataon, masarap marating ang kasanayan.

Unang umusbong sa akin ang malalim na kahulugan ng salitang ‘kasanayan’ nang magtrabaho ako sa isang panaderya noong nasa elementarya ako, at sa isang pabrika noong magtigil ako sa pag-aaral noong high school. Parehong mekanikal ang trabaho ko.

Tagabalot ako ng tinapay na sa simula ay mahirap. Hindi pa ako sanay sa pagbubuhol ng pambalot; sa paglalagay ng tinapay na hindi dapat nahahawakan ng kamay; sa pagkakamada nang hindi napipisa ang mga bagong hurnong tinapay.

Pero kalaunan, matapos ang isang buwan sa dalawang buwan na bakasyon sa paaralan para magtrabaho, naging bihasa na ako. Awtomatiko na ang kilos ng aking kamay. Alam ko na ang oras kung kailan maluluto ang iba’t ibang uri ng tinapay. Alam ko na kung anong oras ako matatapos para sa isang partikular na gawain. Sanay na ako.

Samantala, sa pagitan ng ikalawa at ikatlong taon ng high school, tumigil ako sa pag-aaral para magtrabaho sa isang pabrika. Mas mahirap. Mas maraming gawain ang nakaatang sa akin. Bawat oras ay may ibang gawain. Muli, matapos ang ilang buwan, nakasanayan ko rin. Naging mekanikal na halos ang kilos. Alam ko kung ano-ano ang gagawin mula umaga hanggang sa bago umuwi sa hapon.

Matapos ang mga trabahong ito, marami pa akong sinuong na gawain. Nang magkapamilya, ibang uri naman ng paglilingkod ang dapat gawin. Ama na ako. Nagtratrabaho bilang guro. Nagsusulat ng kolum sa dalawang pahayagan. Naiimbitahang magsalita sa iba’t ibang unibersidad. Nakakapamisikleta sa pagi-pagitan.

May nagtanong. Paano ko raw ito nagagawa nang sabay-sabay? Ang sagot, sanayan lang. Mahirap isipin kung hindi ka pa sanay sa isa o dalawang gawain. Halimbawa, maaaring guro pero hindi obligadong magsulat ng kolum, o hindi pa pamilyado. May iba naman na bagong karanasan ang magsalita sa harap ng birtwal na madla. O may ibang hindi nakakapamisikleta linggo-linggo sa distansyang pinepedalan ko, mga sandaang kilometro.

Sanayan lang. Kung iisipin, mahirap nga dahil hindi pa sanay sa mga gawain. Pero kung lagi nang ginagawa, natatamo ang kasanayan. Pero kailangan munang magsanay.

Pero may negatibong konotasyon din ang katagang ‘sanayan lang’. Sa panahon ngayong peligroso’t maligalig, sa araw-araw na pagharap natin sa mga nakagigimbal na balita tungkol sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilalang nagkasakit o nasawi, nakakatakot isipin na baka dumating ang panahon na sanay na tayong harapin ito?

Dahil araw-araw ang kasawian ng marami sa atin, baka masanay na tayo. Baka tingnan na lang natin ang mga biktima bilang karaniwang bilang, datos, estadistika. Hindi na pangalan hanggang maging malapit sa atin ang mabibiktima. Huwag tayong masanay sa kasawian.

Huwag tayong mamanhid sa nakagigimbal na balita araw-araw. Kumustahin ang mga kaibigan, ang minamahal na nasa malayong lugar. Madali lang ito, may social media naman. Sa ganitong paraan, nagiging iba-iba at personal sa atin ang pagharap sa mabibigat na hamon ng buhay. Hindi tayo masasanay hanggang malampasan natin ang krisis na ito.

In-house Wendys Banner – square

Leave A Reply

Your email address will not be published.