Una sa Balita

San Benito, ‘terror’ ng mga demonyo!

By
0 1,242

Pista ngayong araw ni San Benito ng Nursia, ang binansagang ’Sindak ng mga Demonyo’ dahil sa kaniyang kapangyarihan laban sa mga masasamang espiritu.

Sa i­pinamalas na kabanalan, pinagkalooban siya ng Diyos ng kakayahang itali at ibalik sa impyerno ang mga kampon ni Satanas upang huwag na muling mangambala o mamuwerwisyo.

Lubos na napakabisa ng kaniyang panalangin kaya’t madalas makita sa pinto at bintana ng mga tahanang Katoliko ang kaniyang medalya bilang proteksiyon sa mga negatibong elemento at espiritu.

Sino ba si San Benito at paano siya naging kilabot ng mga kampon ng kadi­liman? Kakaunti lang kasi ang detalye hinggil sa kaniyang buhay ma­liban sa mga milagrong isinaginawa at naitala sa ‘Dialogo ni San Gregorio Magno.’ Sinasabing si Benito ay ipinanganak sa isang kilalang pamilya sa Nursia, nag-aral sa Roma at sa murang edad ay nakitaan ng hilig sa buhay-monghe.

Noong una, naging ermitanyo siya dahil sa pagtakas sa magulong sitwasyon ng giyera, pagkaka-watak-watak ng Simbahan at mababang moralidad ng lipunan.

Sa loob ng tatlong taon, namuhay si Benito sa isang kuweba. Nang kumalat ang balita tungkol sa kaniyang kabanalan, dinumog siya ng mga tagasunod at nahirang bilang kanilang ama o pinuno. Nagulo ang kaniyang pagiging ermitanyo at napilitang maging tagapayo at gabay ng mga monghe.

Gayunman, dahil sa kaniyang pagiging sobrang istrikto, tinangka siyang lasunin ng mismong mga disipulo.

‘Di kalaunan, mas dumami pa ang kaniyang mga alagad kaya’t kaniyang pinulong ang mga ito sa mga grupo ng tig-lalabing dalawa hanggang makabuo ng 12 komunidad. Sa loob ng 25 taon ay nanatili siya sa Sobiaco.

Isinatitik niya ang ‘programa’ o gabay para sa mga mong­he upang mamuhay sa pagkakaisa, pagkakapatiran at tahimik na pamumuhay.

Sa tulong ng mga disipulo, naitayo niya ang ‘Monte Cassino’ kung saan isinulat niya ang tanyag na ‘Rule of St. Benedict’ na siyang guguhit sa direksiyon at magbibigay kaayusan sa ‘monastic life’ sa Europa at sa buong mundo maging sa kasalukuyang panahon.

Ayon kay San Benito, napakahalaga ng isang ‘awtoridad’ sa pamayanan. Sa isang grupo, ’sine qua non’ aniya ang pagtalima upang mapanatili ang tatag at tibay ng buong komunidad.

Naging motto ni San Benito ang ‘Ora et Labora’ o panalangin at trabaho.

Pangunahing katungkulan ng isang monghe aniya ang pagdarasal ng ‘Divine Office,’ ang opisyal na panalangin ng Simbahang Katolika, pagsasagawa ng ‘Lectio Divina’ o mga banal na libro at ang pagganap ng sari-saring trabaho upang ‘di umaasa sa limos.

Ang ‘Banal na Tuntunin ni San Benito’ ang nagbunsod sa kaniya bilang ‘Father of Western Monasticism’.

Tanyag ang banal na Pundador dahil sa pagbalangkas at pagtalaga niya ng malinaw o konkretong pamantayan ng buhay panalangin, pag-aaral, trabaho at sama-samang pamumuhay bilang komunidad ng mga monghe sa pamumuno ng isang Abbot.

Sa buong mundo hinahangaan ang buhay ng mga Benedictine Monk sa kanilang moderasyon, pagpapakasakit at pagtulong udyok ng malalim na malasakit sa kapwa.

Dahil sa kaniyang pagpapakumbaba at lubos na pagtalima sa kalooban ng Diyos, biniyayaan si San Benito ng kapangyarihan sa mga kampon ng dilim, kakayahang magsabi ng mga bagay na magaganap palang, kapasidad na makapaglakad sa ibabaw ng tubig katulad ni HesuKristo, etc.

Pumanaw sa Monte Cassino taong 547 ang sikat na Ta­gapagtatag, ginawang Santo noong 1220 ni Pope Honorius III, at 1964 nang hira­nging ‘Patron of Europe’ ni Pope Paul VI. Ang kapistahan ni San Benito ay ipinagdiriwang ng Simbahan tuwing Hulyo 11 mula pa Siglo VIII.

Nawa katulad ni San Benito, matanto din natin na nasa Diyos ang tunay na kabuluhan ng ating buhay, ang totoong katuturan ng ating mga pagpupunyagi, kilos at gawa. Sa langit, tayo’y kaniyang ginagabayan at ipinapanalangin.

Nawa patuloy niya ta­yong ipagtanggol sa lahat ng masama.

San Benito, Ipanalangin Mo kami!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy