Una sa Balita

Sama-samang pagtugon laban sa tigdas

0 576

Umpisa sa araw na ito, tuwing Martes ng bawat linggo, inyo nang matutungha­yan sa pamamagitan ng kolum na ito ang mga balita at impormasyon kaugnay sa mga polisiyang binabalangkas ng buong gabinete ng admi­nistrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Una nating bibigyan ng espasyo ang mga hakbang ng gobyerno sa usapin ng bakuna, hindi lamang laban sa tigdas kundi sa ilan pang mga karamdamang maaaring maiwasan sa paraan ng pagbabakuna sa mga musmos at batang paslit. 

Sa press briefing na ating ibinigay sa Malacañang Press Corps noong nakaraang Biyernes, inilahad natin ang mga napagkasunduang mga alituntunin at direksyon ng gabinete upang tugunan ang mga suliranin ng bansa kabilang na ang pananalanta ng tigdas sa Kamaynilaan, Gitnang Luzon, Timog Katagalugan at sa Kabisayaan.  
   
Sa ika-34 na pagpupulong ng gabinete, iniatas ng Pangulo sa buong gobyerno na gawin ang lahat upang maipatupad ng maayos ang Mandatory Infants and Children Health Immunization Act of 2011 (RA 10152) sa hangaring ampatan ang pagdami ng nagkakatigdas sa bansa. Sa tungkuling iniatang ng Pangulo sa inyong lingkod, nakatuon ang ating atensyon sa pagtitiyak na ang bawat ahensya ay nakikiambag tungo sa agarang pagpawi sa agam-agam ng publiko dahil sa pagkalat ng naturang karamdaman.

Sa ilalim ng nasabing batas, nakaatang sa gobyerno ang pamamahagi ng libreng bakuna sa alinmang ospital o health center sa mga bata, mula sanggol hanggang limang taong gulang. 
Kabilang ang tigdas at iba pang maiiwasang sakit sa mandato sa pagbabakuna na nakasaad sa RA 10152. Kasama rin dito ang TB, diphtheria, tetanus at pertussis, poliomyelitis, beke, rubella o german measles, hepatitis-B at ang type B (HIB) ng trangkaso o Influenza.

Ang atas naman sa DOH na paigtingin ang information drive ay alinsunod sa Section 4 ng nasabing batas na nagsasaad na “ang DOH at iba pang ahensya ng gobyerno, mga NGO, mga samahang propesyunal at akademiko, at mga lokal na pamahalaan ay dapat manguna sa pagpapalabas ng mga nararapat na information materials at gumawa ng isang sistema sa pamamahagi nito sa publiko.” 

Related Posts

Kaya malinaw na kailangan nating pagalawin ang buong makinarya ng pamahalaan, maging ang ating mga katuwang sa sektor ng kalusugan upang magbigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko na ang pagbabakuna ay libreng ibinibigay ng gobyerno, na ito ay ligtas, at ito ay kinakaila­ngan upang pangalagaan ang buhay at kalusugan ng mga bata sa buong bansa.

Ganunpaman, hindi maaaring pilitin ng gobyerno ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak, o sila’y parusahan dahil sa hindi nila pagpapabakuna sa kanilang mga supling. Walang probisyon ang RA 10152 na nagpapataw ng parusa — kaiba sa naunang Presidential Decree 996 na nagpataw ng mul­tang P200 o isang buwang pagkakakulong sa mga magulang na lalabag dito.

Bibigyang-diin natin na hindi natin kaila­ngang humantong sa ganoong kasukdulang kaparaanan o hakbang upang puksain ang tigdas. Impormasyon, pakikipagtulungan at pakikilahok ng publiko ang kailangan upang mahikayat ang lahat ng magulang sa bansa na pabakunahan ang kanilang mga anak.

Mariin ang aking paniniwala na sa sama-sama nating pagtugon, Pilipino’y ligtas sa tigdas at sabay-sabay na aahon.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy