Una sa Balita

SA LIKOD NG MGA BALITA: CHR, krimen at terorismo

By
0 137

Paulit-ulit na ­binibira ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Commission on Human Rights (CHR), simbahang Katoliko, at mga samahang maka-kara­patang pantao kaugnay ng kanilang diumano’y pananahimik ukol sa krimen at terorismo.

Kaya hindi na bago ang mga pinagsasabi niya noong ika-11 ani­bersaryo ng Eastern Min­danao Command ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa siyu­dad ng Davao noong Biyernes, Setyembre 1.

“Itong CHR ­kaaway ko. Dalawang araw na bakbakan pa lang sa Marawi, nag-isyu kaagad ng pahayag na mag-iim­bestiga sila sa Marawi,” sabi niya. “Wala silang imik ‘pag ang pinag-uusapan ay pagpatay sa mga ino­sente ng mga nakadroga tulad ng nangyari sa Bulacan, at pagpatay sa mga sundalo at pulis ng grupong Maute sa Marawi.”

“At ang tingin ­nitong mga bleeding heart, kara­mihan sa kanila mas ma­runong pa (sa akin). Akala nila kaya nila. ‘Eto ang mga taong ­hindi mananalo sa halalan. Sila’y mga talunan.

Hindi sila mananalo sa halalan kahit kailan. Sabi nila, may ibang paraan para ma­resolba ang problema sa Maute. Sige nga, papa­ano? Hinahamon ko sila. Pumapatay pa sila ng mga bata, Diyos ko!”

Hindi malinaw kung ano ang tingin sa Pangulo ng kanyang mga law professor sa San Beda College, kung saan siya nag-aral ng batas. Hindi ba nila itinuro nang mabuti at malinaw ang batas kay G. Duterte? Pumapasok ba siya? Natutulog lang ba siya sa klase? Bakit paulit-ulit niyang ipinapakita ang kanyang kamangma­ngan sa mga katungkulan sa ilalim ng batas ng CHR?

Hindi kasama sa mga katungkulang ito ang krimen at terorismo na gawain ng mga taong nasa labas ng makapangyarihang ­estado.

Ngunit kasama rito ang pag-imbestiga sa mga ulat ng posibleng pang-aabuso ng mga puwersa ng estado, tulad ng mga sundalo at pulis. Iyan ang sakop ng karapatang pantao at ng CHR.

At dahil makapangyarihan at maaaring ma­ging abusado ang estado, batay na rin sa kasaysayan ng lahat ng bansa sa mundo, ang mga puwersang ito ang dapat bantayan at im­bestigahan ng CHR.

Sa kabilang banda, sakop ng katungkulan ng pulis at sundalo, at ­hindi ng CHR, ang krimen at tero­rismo.

Sila ang ina­tasan ng batas na mag-imbes­tiga at kung kailangan, manghuli, magpakulong, at magsampa ng kaso laban sa mga suspek.

Hindi kasama sa kanilang mga tungkulin ang pumatay sa mga ino­sente at magtanim ng pekeng ebidensiya ng panla­laban at droga, tulad ng nangyari kina Raymart Siapo, Carl ­Angelo ­Arnaiz, Kian Loyd de los Santos, at libu-libo pang “isolated cases”.

Ngunit p’wede namang baguhin ito. Bagu­hin natin ang batas para p’wede nang sisihin ang CHR at iba pang ­grupo at taong ­nagpapahalaga sa karapatang ­pantao.

Ipasa­ilalim sa CHR ang ­Philippine ­National Police at AFP. Ibigay sa CHR ang direktang pa­ma­mahala sa mga opera­syon ng mga ­ahensyang ito at ang kanilang mga naglalakihang budget at napakaraming ­tauhan.

Kung magagawa ito, ma­i­papakita ng CHR ang sinasabing tamang pagresolba sa mga problema ng krimen at terorismo.

At pwede nang sisihin ang CHR kung wala silang ginagawa o palpak ang kanilang ginagawa ukol sa mga problemang ito.

Ngunit malabong mang­yari ang pagsasa­ilalim ng PNP at AFP sa CHR. Papayag bang mapahiya ang pamahalaang Duterte kung sakaling magtagumpay ang CHR sa pagsugpo sa krimen at terorismo? Lalabas na bobo at mangmang ang nagmamalaking halal ng 16 milyong botante.

Liban pa rito, malaking balakid ang CHR sa plano ni G. Duterte na baklasin ang umiiral na demokrasya sa Pilipinas at itagu­yod ang kanyang diktadura sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang rebolusyonaryong pamahalaan.

Litaw na litaw ito sa pahayag ng Council of Revolutionary Forces na itinatag ng mga masugid na tagasuporta ni G. Duterte noon lamang Agosto 26.

Binuo ang grupo upang “himukin ang Pangulo na magdeklara ng rebolusyonaryong pamahalaan.” Pinamumunuan ito ni ­dating Lt. Col. Reynaldo ­Cabauatan, isang kilalang tagasuporta ng diktador na si Ferdinand Marcos na iniidolo ni G. Duterte.

Hindi na kailangang himukin ang Pangulo na magdeklara ng rebolusyo­naryong pamahalaan at isuot sa kanyang ulo ang korona ng ikalawang diktador ng Pilipinas. Iyan ang ba­lak niya noon pa.

Ngunit papayag ba ang mga Pilipino na mangyari ito? Maka­kabuti ba para sa bayan ang pagbaklas sa demokrasya at pagpalit rito ng isang diktadurang masugid na pumapatay sa mga inosente?

Email: daniel.agoncillo.@outlook.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy