Abante Online
Abante is the leading Tagalog-language tabloid paper in the country.

Resbak ng PhilHealth?

0 115

Bago nagkaroon ng pamahalaan, paano kaya ang kaayusan sa lipunan? Isipin ninyo paano kung walang gobyerno? Siguradong may mga matutuwa sa ganitong pagkakataon, nguni’t sa pangkalahatan, magiging magulo ang lahat dahil walang mga batas at alituntunin na dapat sundin. Sa madaling salita, maski ano pwedeng gawain ninuman.

Kaya, ayon sa teorya sa agham pampulitika, ang pamahalaan ay itinatag para magkaroon ng kaayusan sa lipunan. Ayon sa pinagkasunduan, isinuko ng mga tao ang kakayahan nilang gawain ang kahit ano kapalit ang pagganap ng pamahalaan bilang tagapag-alaga at tagapag-tanggol ng mga tao. Magkakaroon ng mga batas para merong limitasyon ang kilos ng mga tao. Sa madaling salita, magkakaroon ng proteksyon ang mga tao laban sa isa’t isa.

Maganda naman, hindi ba? Ang problema lang, sino ang magtatanggol at magpoprotekta sa mga tao laban sa kalabisan ng gobyerno na itinatag ng mga tao? Tila ganito ang tanong ng mga tao kapag hindi na nagiging kapaki-pakinabang sa mga tao ang mga kilos ng pamahalaan at mga opisyales nito. Dapat lagi nilang isipin na sila ay nasa kanilang mga kinalalagyang pwesto dahil sa mga tao. Sabi nga, huwag mong tuklawin ang mga kamay na nagpapakain sa iyo.

Matagal na panahon nang lagi nating naririnig sa balita ang mga nagaganap na mga kababalaghan sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Limpak limpak na pera na ang nawala sa korporasyon na ito dulot ng katiwalian ng mga taong kabilang sa mga namuno dito at kanilang mga kasabwat sa buong organisasyon. Matagal na panahon nang pinagsamantalahan ang PhilHealth. Ang masakit nito, tila walang napaparusahan. Hinahayaan lang ang mga salarin na tahimik na magbitiw sa pwesto. Paano ang mga ninakaw na kanilang pinapakinabangan? Lalong masakit kapag inisip natin na ang biktima ng ganitong krimen ay hindi lamang ang inang bayan, kundi lahat ng mga maysakit na sana ay nakakuha ng suporta sa PhilHealth kung hindi kinulimbat ang pera nito.

Related Posts

Pagdaramdam

Bagong kabanata

Ngayon at may panganib na mapalitan ang mga nakaupo dahil sa bagong administrasyon, tila nagpapakitang gilas sila sa pamamagitan ng labis na paghihigpit para makasingil ng claims sa PhilHealth. Ang isang pagkakamali sa pagsulat ng petsa ng isang staff ay ginagawang kaso ng pandaraya laban sa nangangasiwang doktor. Ang maling petsa ay maaring tapat na kamalian at hindi pandaraya.

Ang kasunod nito ay ang paglunsad ng mga ubos-oras na imbestigasyon at banta ng suspensyon ng akredistasyon ang mga pagamutang may mga masisilip na kamalian. Suspensyon agad? Kung nagkamali, hindi ba dapat nauukol ang parusa sa nagawang kamalian. Pero, marami ang nadadamay dito. Ang implikasyon ng ganitong labis na paghihigpit ay babagsak sa pasyenteng umaasa sa PhilHealth. Halimbawa, kung ang center na pinupuntahan ng isang pasyente para sa kanyang dialysis ay masusupinde dahil lamang sa maling petsa naisulat ng staff sa dokumento, saan siya magpupunta para sa kanyang dialysis?

Ang tila nagiging dating nitong higpit-higpitang ito ay resbak ito ng PhilHealth sa pag-iingay ng mga pagamutan hinggil sa mga katiwalian at mga hindi nababayarang claims.

Leave A Reply

Your email address will not be published.