Una sa Balita

Pista ng pagkareyna ni Maria!

By
0 686

Ipinagdiriwang ngayon ang Pista ng pagkareyna ng Mahal na Birhen (Agosto 22)-tradisyon na ginugunita ng Iglesia walong araw matapos ang paggunita sa pag-akyat ni Maria sa La­ngit. Itinalaga ng Kanyang Kabanalan Pope Pius XII noong 1954 ang nasabing ‘memorial’ upang bigyang parangal at pugay ang pakikilahok ni Maria sa pangmalawakang Kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang papel sa kaligtasang handog ni Kristo sa tanan. 

Parte ng pa­nanampalatayang Katoliko ang doktrina, bagaman hindi pa isang dogma, na nagsisilbing ‘paagusan’ ang Mahal na Birheng Maria ng lahat ng pagpapala ng langit gamit ang titulong ‘Mediatrix of all Grace’. Hindi man kapantay ng kanyang Anak o maitutu­ring na ‘karibal’ ni Kristong Hari, tangan ni Maria ang pandangal na titulo bilang ‘Reyna ng Langit at Lupa’. Nararapat lang daw na ituring na ‘Reyna’ ang Mahal na Birhen kung ‘Hari’ si Hesus! 

Paliwanag ng Iglesia, ang pagkareyna ni Maria ay maihahalintulad sa mga ina ng hari sa Lumang Tipan na may taglay na karangalan at kapangyarihan. Sa langit, na­ngunguna ang Mahal na Birhen bilang pinakamataas na lingkod ni Kristong Hari, walang duda na napa­kabisa ng ‘implu­wensiya’ ng kanyang panalangin at pamamagitan. Itinalaga si Maria bilang Ina at Reyna upang makara­ting nang maluwalhati ang lahat sa paghahari ng Diyos, giit ng ­Simbahan.

Paano nga ba natin bibigyang kabuluhan ang nasabing titulo ng Mahal na Birhen nga­yong makabagong panahon, kung kailan hindi na uso ang mga hari at reyna, na kadalasan ‘hono­rary title’ na lang ang mga ito sa mara­ming bansa? Saad ng Simbahan, patuloy na pinararangalan natin si Maria bilang Reyna ng langit at lupa hindi dahil ginusto niyang tawagin siyang reyna, kundi dahil sa kalooban ng Diyos ipagkaloob sa kanya ang nasabing ‘papel’.

Saad ng Simbahan, ‘God was able to raise her to exalted dignity because of her radical poverty before him.’

Ipinutong kay Maria ang korona ng kaluwalhatian, na turo ng Iglesia dahil sa kanyang pagiging dukha at pananatiling mapagpakumbaba sa harap ng Diyos. Hindi raw kasi linoob ng Birhen ang anumang hadlang sa katuparan ng kalooban ng Poon sa kanyang buhay, kaya’t nananatili siyang huwaran at karapat-dapat sa parangal ng langit!

Dagdag pa ng Iglesia, bilang tapat na a­lagad, iniwan ni Maria ang lahat upang sundin ang kalooban ng Ama. Batid ng hinirang at pinagpalang dalaga ng Nazareth ang kanyang pagiging ‘dukha’ o hindi karapat-dapat sa harap ng Panginoon, kahit na mistulang imposible ang pinagagawa sa kanya. ‘Di niya ipinahintulot ang duda o takot mangibabaw sa plano ng Diyos sa kanyang buhay! 

Batid na walang imposible sa Diyos, isinuko at inialay ni Maria ng buong-buo ang sa­rili sa Banal na Kalooban ng Panginoon. Nanati­ling malalim ang tiwala niya na iisa lang ang kagustuhan at plano ng Ama sa kanyang mga anak – ang makamit nila ang kalu­walhatian sa Kanyang Kaharian. Ngayong araw ng Kapistahan ng ating Ina at Reyna, muli nating sariwain ang pananampalataya sa banal na kalooban ng Diyos na masul­yapan rin ang dingal ng langit sa pangunguna ni Maria na ating gabay at tagapamangitan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy