Abante Online
Abante is the leading Tagalog-language tabloid paper in the country.

Pista ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus!

0 23

Ginugunita ng Simbahan ngayong araw ang Solemnidad ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus. Espesyal para sa mga Katoliko ang Pistang ito dahil sa taglay nitong mensahe ukol sa dakilang pagmamahal ng Diyos sa mundo na sinisimbolo ng Banal na Puso.

Sa turo ng Iglesya na ang Diyos ay Pag-ibig, mauunawaan kung bakit ginamit ng Poon ang imahen ng puso upang ipamalas ang Kanyang awa at pagpapahalaga sa atin. Sa Puso ni Hesus, mababanaag ang nag-aalab na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.

Ang nasabing debosyon ay nakaugat sa Bibliya. Wagas ang pagmamahal ng Diyos sa Kanyang mga hinirang ani Propeta Hosea katulad ng pangagalaga ng magulang sa isang sanggol (Hosea 11: 1-9) Patuloy tayong itinataguyod ng mahabaging Ama sa kabila ng ating pagrerebelde bilang mga anak!

Ibang-iba sa normal na tao ani Hosea ang pagpapamalas ng Diyos ng Kanyang pag-ibig. Hindi galit kundi habag ang palaging nananaig sa Kanyang puso sa harap ng ating pagmamalabis. “God will not destroy us when justice would demand our destruction,” giit ng Simbahan. Sa Puso ni Hesus, mababanaag ang Kanyang nag-aalab na pag-ibig.

Ang Ebanghelyo ngayong Pista (Juan 19: 31-37) ay nagbibigay patotoo sa patuloy na pagpapala ng Diyos sa daigdig mula sa tubig at dugong dumanak mula sa nasugatang puso ni Kristo sa Kalbaryo kahit na Siya’y binawían na ng buhay- prueba na maging sa kasalukuyan, patuloy na dumadaloy ang grasya mula sa kanyang dibdib.

Related Posts
SM SuperKidsDay Banner Ad

Nang magpakita si Hesus kay Sta. Margarita Maria Alacoque noong 1675, inanyayahan Niya ang lahat na buksan ang puso sa walang-haggang pag-ibig ng Diyos: “Behold this Heart which has so loved men that it spared nothing even going so far as to exhaust and consume itself, to prove them its love.”

Hamon sa pag-ibig samakatuwid ang paanyaya sa atin ng Diyos ani San Pablo (Eph 3:8-12). Hinihimok tayo ni Hesus na ilubog nang buo ang sarili sa awa ng Diyos bunga ng ating malalalim na pananampalataya. Hindi masusukat giit ni Pablo ang pag-ibig ng Diyos. Gayunman, kalooban ng Diyos na maranasan natin ang kabuuan ng Kanyang pagmamahal.

Sa madaling salita, ang Pistang na ito ay selebrasyon ng dakila at banal na pag-ibig ng Diyos- isang pag-ibig na hindi sapat ang salita upang ipaliwanag, isang walang-hanggang pag-ibig. Nawa huwag nating kalimutan na lampas sa anumang hadlang ang pamamahal sa atin ng Diyos; maging kasalanan at kamatayan ay ‘di hadlang!

Ngayong Pista na Kamahal-mahalang Puso, walang mas angkop na tugon ang ating maaaring ihandog kundi ang mahalin din ang Panginoon pabalik. Sa araw na ito panibaguhin natin ang pagtatalaga ng sarili kay HesuKristo, hinihiling ang Kanyang habag para sa atin at sa lahat ng makasalanan; minimithi ang Lubos na tagumpay ng Kanyang pag-ibig sa buong mundo.

Mapagpala at mahabaging Puso ni Hesus, maawa Ka sa amin!

Leave A Reply

Your email address will not be published.