Una sa Balita

Pineke ang pirma

By
0 1,022

Hi Atty. Claire,
May lupa po kaming mag-asawa at ito ay nakarehistro sa aming pangalan. Noong nagpunta kami sa ibang bansa ay iniwan namin ang orihinal na kopya o ‘yung Transfer Certificate of Title sa aking biyenan na babae.

Napag-alaman namin na inilipat ng biye­nan ko ang titulo sa pa­ngalan ng iba sa pamamagitan nang pagpeke sa aming pirma. Mahahabol pa po ba namin ang aming karapatan sa lupa.
Need your advice.

Kind regards,

Reggie

***
Dear Reggie,
Ang lahat ng pagsasalin ng isang ari-arian sa pamamagitan ng pagpeke ng pirma ng tunay na may-ari ay walang bisa dahil lumalabas na walang consent o pahintulot ang pagli­lipat o pagbebenta ng nasabing ari-arian. Ang consent o pahintulot ng may-ari authorized representative nito ay isa lamang sa mga ele­mento upang magkaroon ng isang valid at legal na kontrata.

Nasabi mo na kayo ay wala sa bansa kaya iniwan ninyo ang titulo ng lupa ninyo sa iyong biye­nan kaya maipapa­kita mo sa korte na nai­sagawa ang paglilipat sa ibang tao ang interes sa inyong lupa nang wala kayo rito sa Pilipinas at imposible na makapirma kayo o pumasok sa anumang kontrata lalo pa at wala naman kayong Special Power of Attorney na ginawa pabor sa iyong biyenan upang makapasok sa anumang kontrata patungkol sa inyong lupa.

Upang lalong ma­ging malakas ang iyong kaso ay kumuha kayo ng kopya ng kontrata ng paglilipat ng lupa sa Register of Deeds kung saan nakarehistro ang lupa at alamin kung paano naisalin ito sa iba. Mas mainam na maipasuri sa handwri­ting expert ang mga pirma rito at kumuha ng certificate na makakapagpatunay na hindi ninyo pirma ang nasa nasabing kontrata ng paglilipat. Ihanda mo rin ang mga passport ninyo upang maipakita na wala kayo sa bansa nang naganap ang pirmahan sa kontrata.

Dahil sa nanay ng asawa mo ang siguradong kakasuhan ninyo ay kinakailangang magawa ninyo ang lahat ng paraan upang magkasundo at maayos ang gusot. Ngunit kung hindi nagkaroon ng pagkakasundo ay dapat na mailagay ang nasabing kabiguan na maayos ang ‘di pagkakaunawaan sa inyong salaysay.

Huwag magsa­yang ng oras at huwag tulugan ang karapatang mahabol ang inyong ari-arian.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy