Una sa Balita

PERANG HINDI BITIN: Top 10 Pangako ng Diyos para sa iyong kaperahan (2)

By
0 274

Grabe, ang bilis ng panahon! Summer na! Handa na ba kayo sa init ng araw.

Sa nakaraan na dalawang linggo, mainit na pinag-uusapan ang importansya sa pagbantay ng ating pag-iisip. Kasi, we discovered that our thoughts can change our life for better or for worse.

Sabi rin ng Biblia, the word of God, says, “Be careful what you think, because your thoughts run your life.”

So dapat pag-ingatan daw natin ang ating iniisip at pag-iisip. Huwag tayo gumaya sa mga negatibong tao na wala nang sinasabi o iniisip kundi reklamo, chismis, pagpi­pintas at problema.

Sabi ni Pablo, “Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya.” – Roma 12:2

Kaya heto ang recommendation ko. What to think about? Isipin natin lahat ang mga pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Basahin, isulat sa notebook o sa cellphone, imimorya dahil dito po tayo aangat at mag-iiba ng buhay… para sa kabutihan ng ating pamilya.

Heto ang, para sa akin, top 10 most ­inspiring and wisdom-filled ­promises of God in the Bible about money, career and ­provision:

#10. “But remember the Lord your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his ­covenant, which he swore to your ancestors, as it is today.” – Deutero­nomy 8:18 NIV.

At sa Tagalog:

“Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno.”

#9. The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it. – Proverbs 10:22 NIV

Sa tagalog: “Ang pagpapala ng Panginoon, ay nagpapayaman, at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan.”

#8. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. – Matthew 6:33-34 NIV.

Sa Tagalog: “Data­puwa’t hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian, at ang kaniyang katuwiran; at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.”

#7. And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. – Philippians 4:19 ESV.

Sa Tagalog: At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus.

#6. Keep your lives free from the love of ­money and be content with what you have, because God has said, “Never will I leave you; never will I forsake you.” – Hebrews 13:5.

Sa Tagalog: Huwag kayong magmukhang pera; at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.”

O ‘diba, nakaka-inspire? Sana na-bless kayo sa mga pangako ng panginoon tungkol sa kaperahan at provision. Next week, itutuloy natin ang countdown hanggang #1 na.

Salamat ng buong puso.

***

Sabi ni Jesus, “Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap.” (Juan 10:10).

Magtiwala ka na sa Panginoon Jesus. Sabihin mo sa kanya, “Panginoon Jesus, ako’y makasalanan at kailangan kita. Salamat at binayaran mo ang aking mga kasalanan sa Krus at namatay ka para sa akin. Ngunit nabuhay ka muli at ngayon ay nasa ­langit ka, kasama ng Diyos Ama. Ako’y naniniwala sa iyo, at tinatanggap kita ­bilang aking tagapagligtas at panginoon. Salamat, ­Jesus. Amen”

***

Si Ardy Roberto (ardyroberto.com) ay isang entrepreneur, speaker at author ng 8 libro including Money and Marriage, Heart of Healing, Real Men are POGI, at Ang Pera na Hindi Bitin (updated edition 2016).

Visit or leave message on his FB page: www.Facebook.com/AngPera or ArdyRoberto.com or email your questions or comments to ardy.salt@gmail.com Instagram: @ardyroberto

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy