Una sa Balita

PERANG HINDI BITIN: Sino ang gustong maging matagumpay?

By
0 125

Gusto mo bang maging matagumpay sa buhay?

Marahil ang sagot mo ay isang masigasig na OO! Hindi ba?

Kasi, sino ba ang gustong maging isang bigo sa buhay at palpak sa lahat ng kanyang ginagawa?

Heto lang ang problema. Alam mo ba ang depinisyon ng tagumpay para sa iyo?

Kung gusto mo ma­ging matagumpay sa buhay, kailangan meron kang depinisyon ng tagumpay para sa iyo.

Noong bata pa ako, ang depinisyon ko ng success at tagumpay ay heto: BASTA MARAMI AKONG PERA.

Kung marami akong pera, matagumpay ako.

Kasi kung mayaman ako sa pera, eh ‘di lahat ng kailangan ko sa buhay, kaya kong bilhin. Kaya ang sukat ng aking tagumpay ay dami ng pera. Kung ako’y maging milyonaryo at masagana sa gamit materyal, successful ako. Akala ko, magiging masaya ako, kung marami akong pera at ako’y mayaman.

Mali pala ako.

Sabi ni Apostol Pablo sa batang disipulo na si Timoteo,

“Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan.

Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pa­nanampalataya at nasasad­lak sa maraming kapighatian.” (1 Timoteo 6:9-10)

Sa tindi ng aking kagustuhan na yumaman, nasadlak nga ako sa maraming kapighatian, kalungkutan at panghihinayang. Mas minahal ko ang pera kaysa sa integridad, kaysa sa mga kaibigan, at kaysa sa Diyos. Kaya sobrang nalugi ang mga negosyo na sinimulan ko. Nabaon ako sa utang.

Pero ginamit ng Diyos ang mga kasaysayan na iyan sa aking buhay noong bata pa ako, para lumapit sa kanya at magtiwala kay Hesus ng buong puso.

Nag-iba ang aking puso. Nag-iba na rin ang aking buhay. Nag-iba ang aking depi­nisyon ng success o tagum­pay. At nag-iba ang aking dahilan kung bakit ko gustong maging matagumpay.

Heto ang naging depinisyon ng tagumpay para sa akin.

Success is discovering your talents and purpose in life and using them to please God and not just people.

Ang tagumpay ay ang pagkatuklas ng iyong ta­lento at layunin sa buhay at ang pag-gamit nito para magbigay kasiyahan sa Diyos at hindi lang sa tao.

Ang depinisyon ko ng kayamanan ay nag-iba rin. Ang kayaman para sa akin ay ang pagiging kuntento sa blessings ni Lord at ang pagiging maka-Diyos.

At kung ako’y biyayaan ng material at kaperahan dahil sa aking pag-kayod sa trabaho, alam ko na ito’y hindi lamang para sa aking mga pangangailangan at sa aking pamilya, pero para sa gawaing ng Diyos at para makatulong sa mahirap.

Malaking pagkakaiba ano?

Dati hindi ko iniisip kung nasisiyahan ang Diyos sa akin. Ngayon basta kasama ko ang Diyos sa aking paglalakbay sa buhay, masasabi ko na ako’y matagumpay.

Ikaw? Ano ang iyong depinisyon ng tagum­pay? Alamin ang tunay na tagumpay. Kung wala si Jesus sa buhay natin, marahil ang ‘tagumpay’ na binibigay ng mundo ay pansamantala lamang.

Sabi ni Jesus, “Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap.” (Juan 10:10).

Magtiwala ka na sa Panginoon Jesus. Sabihin mo sa kanya, “Panginoon Jesus, ako’y makasalanan at kailangan kita. Salamat at binayaran mo ang aking mga kasalanan sa Krus at namatay ka para sa akin. Ngunit nabuhay ka muli at ngayon ay nasa langit ka, kasama ng Diyos Ama. Ako’y naniniwala sa iyo, at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat, Jesus. Amen”

***

Si Ardy Roberto (ardyroberto.com) ay isang entrepreneur, speaker at author ng 8 libro including Money and Marriage, Heart of Healing, Real Men are POGI, at Ang Pera na Hindi Bitin (updated edition 2016).

Visit or leave message on his FB page: www.Facebook.com/AngPera or ArdyRoberto.com or email your questions or comments to ardy.salt@gmail.com Instagram: @ardyroberto

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy