Una sa Balita

PERANG HINDI BITIN: Paano bang maging ‘successful’ o matagumpay?

By
0 279

Last week, pinag-usapan natin ang depinisyon ng success or tagumpay.

I shared my own definition:

Success is discovering your talents and purpose in life and using them to please God and not just people.

Ang tagumpay ay ang pagkatuklas ng iyong ta­lento at layunin sa buhay at ang paggamit nito para magbigay kasiyahan sa Diyos at hindi lang sa tao.

Ang depinisyon ng kayaman: Ang pagiging kuntento sa blessings ni Lord at ang pagiging maka-Diyos.

Nadiskubre ko na ang tunay na tagumpany ay galing sa Panginoon Diyos. At gusto ko, sa aking paglalakbay sa dagat ng tagumpay, ay dapat kasama ko ang Diyos. Dahil ang sabi sa Genesis 39:2

“Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potifar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay NAGTATAGUMPAY.”

“The Lord was with Joseph, and he was a successful man.”

Kaya ang tagumpay or success ay hindi tungkol sa aking naiipon o sa dami ng aking kaperahan, alahas, gadgets, kotse, bahay, etc. Ang tunay na tagumpay ang pagnais na gustuhing makasama nila ang Panginoon.

“Success is not about what I’ve accumulated, but who is with me in my journey. I want to have the Lord God with me on my journey!”

Kaya ang tagumpay ay dumarating pag naglalakad kayo na kasama ang Panginoon.

Mag-ingat po tayo sa tagumpay na parang ‘Starfish’ na natuyo. Sa labas mukhang maganda ang buhay, pero sa loob tuyo, walang laman, at madaling masira.

Paano magiging successful?

Joshua 1:8 shows us the way:

“Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay.”

(“Do not let this book of the law depart from your mouths…

Meditate on it day and night, so that you may be careful to obey everything in it.. Then you will become prosperous and successful.”)

Basahin ang Biblia. Ang Biblia ang naging ‘success’ how-to book ko. At sinundan ko lahat ng kanyang kautusan para maging mapayapa at masagana ang aking buhay.

Sabi ni Jesus, “Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap.” (Juan 10:10)

Magtiwala ka na sa Panginoon Jesus. Sabihin mo sa kanya, “Panginoon Jesus, ako’y makasalanan at kailangan kita. Salamat at binayaran mo ang aking mga kasalanan sa Krus at namatay ka para sa akin. Ngunit nabuhay ka muli at ngayon ay nasa langit ka, kasama ng Diyos Ama. Ako’y naniniwala sa iyo, at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat, Jesus. Amen”

***

Si Ardy Roberto (ardyroberto.com) ay isang entrepreneur, speaker at author ng 8 libro including Money and Marriage, Heart of Healing, Real Men are POGI, at Ang Pera na Hindi Bitin (updated edition 2016).

Visit or leave message on his FB page: www.Facebook.com/AngPera or ArdyRoberto.com or email your questions or comments to ardy.salt@gmail.com Instagram: @ardyroberto

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy