Una sa Balita

Payong Kapatid: Sabihin ang totoo

By
0 61

Dear Kuya Rom, 

Ako ay saleslady sa isang department store. Isang customer na American medical missionary ay naging kaibigan ko. Siya ay mapagkakamalang Filipino dahil sa kanyang kayumangging kutis at sa galing niyang magsalita ng Tagalog. Siya ay nanligaw sa akin. Kumakain kami sa labas. Nawiwili akong kumain ng paborito niyang pagkain at natutuwa ako sa mabuting ugali niya.

Naging boyfriend ko siya. Sumasama ako sa kanyang medical mission. Gusto niyang makilala ang pamilya ko. Ayaw niya na kami ay naglilihim sa parents ko. Ayaw niyang magsinungaling kami. Gusto niyang ipaalam sa kanila ang relationship namin at ang planong wedding namin.
Maligaya ako, pero may problema. Ang mga magulang ko ay mga deboto sa relihiyon namin. Pinalaki nila ako sa pananampalatayang ito. Alam kong sila, lalo na si mommy, ay hindi papayag na makapag-asawa ako ng lalaking hindi nila kapanalig.

Personal kong buhay ito. Sa gabay ng boyfriend ko, pinili kong manalig sa Panginoong Jesus, at gusto kong sabihin ito sa mga magulang ko. Mahal ko si mommy, pero kailangang sabihin ko ang totoo, ayaw ko nang mamuhay sa kasinungalingan. Gusto kong ma-involve si mommy sa buhay ko, pero alam kong maghihiwalay kami dahil sa relihiyon. Kuya, anong gagawin ko? — Nette

Dear Nette, 

Related Posts

Napagkamalan

Dahil sa yakap

Maraming tao ang walang pananalig sa Diyos, kaya’t malaking pagpapala sa iyo ang magkaroon ng isang lalaking nagmamahal sa iyo na may takot sa Diyos at ikaw ay kanyang ginagabayan na magkaroon ng tunay at wastong pananampalataya.

Kung nakakatiyak kang ang boyfriend mo ay siya ang lalaking pakakasalan at mamahalin mo habang buhay, maging matatag kang ipaglaban at panindigan ang inyong pag-iibigan. Ang pansamantalang paglilihim tungkol sa relasyon ninyong dalawa ay paraan para manatiling payapa ang inyong kalooban. Hindi naman ito pagsisinungaling kundi pag-iingat at paghihintay ng tamang oras para sabihin ang totoo.

Sadyang mabigat sa puso ng isang anak na tulad mo ang magdesisyon para sa kanyang sarili, isang desisyon na hindi ayon sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Ito ay nakakabalisa sa iyo sapagkat mahal mo sila, lalo na ang iyong mommy. Sa ganitong sitwasyon masusubok ang iyong pananampalataya. Patuloy kang manalig sa Panginoong Jesus at magtiwala ka sa Kanya.

Idalangin mo sa Diyos na gabayan Niya kayong magkasintahan sa kung paano ninyo sasabihin sa mga magulang mo ang tungkol sa inyong pagmamahalan at planong pag-iisang dibdib. Ipanalangin mong maliwanagan ang iyong mga magulang. Kung kontra sila sa desisyon ninyo at kayong dalawa ay nasa tamang edad para mag-asawa, mabuting gawin ninyo ang kasalan sa America upang maging payapa at maayos ang espesyal na okasyong ito.

Nette, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng kabalisahan mo, sapagkat nagmamalasakit Siya sa iyo (1Pedro5:7). God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy