Una sa Balita

Puro kasinungalingan

By
0 186

Dear Kuya Rom, 

Ako ay 23 years old noon, at nakilala ko ang isang lalaking nanligaw sa akin, minahal ko siya, at kami ay nagsama.

May sarili akong bahay at dito kami tumira. Sa unang dalawang buwan, maligaya ako, pero may mga gabing hindi siya umuuwi, at ang dahilan niya may inaasikaso siyang negosyo sa probinsiya.

Mahal ko siya, kaya nagtiwala ako sa kanya. Hindi siya tumutulong sa mga gastusin namin, na hindi ko pinansin kasi may negosyo ako, at hindi ko problema ang pera.

Tumagal ang relasyon namin ng tatlong taon, kasi talagang mahal ko siya. Pero naki­paghiwalay ako sa kanya nang malaman kong mula sa simula pa lang lahat ng mga sinasabi niya tungkol sa kanya ay puro kasinungalingan.

Sabi niya siya ay college graduate, pero ang totoo wala siyang natapos. Sabi niya ang kanyang parents at mga kapatid ay nasa Canada at isang araw kami ay susunod sa kanila, pero nalaman kong nasa probinsiya lang ang family niya.

Sabi niya may negosyo siya, pero wala talaga siyang hanapbuhay at umaasa lang siya sa tulong ng kanyang kapatid na nasa Qatar.

Sabi niya dagdagan ko ang puhunan niya, pero ginagamit lang pala ang perang bigay ko sa pagsusugal at pamba­yad sa kanyang mga utang. Sabi niya, binata siya, pero nalaman kong may asawa at mga anak siya.

Masakit sa akin na ma­laman ang mga kasinungalingang ito. Tumitingin ako sa lalaking nakilala ko sa una, pero ibang-iba siya sa lalaking kilala ko sa huli.

Parang namatay na ang lalaking nakilala ko sa una. Nawalan ako ng pagtitiwala sa mga lalaki.

Ngayon, parang ayaw ko nang makipagrelasyon pa, at plano ko, huwag na akong mag-asawa. Nagkamali ako at nakakalungkot. Sana, kuya, mabigyan mo ako ng encouragement. Thanks a lot and more power! – Cristy

Dear Cristy, 

Totoong masakit ang bagay na naranasan mo sa piling ng taong ito. Maaa­ring ikaw ay nagkamili, pero ituring mong isang edukasyon ang pagkakamali. Mayroon kang natutunan. 

Higit sa lahat, nakita mong mahal ka ng Diyos; ipinakita Niya sa iyo ang katotohanan, at sa bandang huli, nagawa mo ang tama – talikuran ang lalaking tulad ng diyablong namumuhay sa pagsisinungaling, at kahit katiting ay walang pagpapahalaga sa babae.

Sa biyaya ng Diyos, napagtagumpayan mo ang isa sa pinakamahirap na bagay na malagpasan sa mundo — ang panlilinlang sa sari­ling ginagawang totoo ang isang kasinungalingan. Congratulations!

Totoong masakit ang malamang niloko ka, pero magdiwang ka sapagkat nalaman mo ang totoo nang maaga.

Niyakap ka ng Diyos ng Kanyang kahabagan, binigyan ka ng isang regalong nababalot ng Kanyang pag-ibig, binuksan Niya ito sa iyong harapan, at ipinakita Niya sa iyo ang katotohanan.

Ituring mong love letter ng Diyos sa iyo ang Kanyang Salita na nasusulat sa mga pahina ng Bibliya. Basahin mo ito, nakatitiyak kang magkapagbibigay sa iyo ito ng kalakasan at kaligayahang higit pa sa maibibigay ng anumang bagay sa mundo.

Yakapin mo ang Diyos, manatili ka sa Kanyang presensiya, at manalig na may magandang plano Siya sa iyong buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa Kanya mo matatagpuan ang maayos at tiwasay na pamumuhay. Hayaan mong gabayan ka Niya na mamuhay ng matuwid.

Tunay na manampalataya ka sa Panginoong Jesu-Cristo. Sa pamamagitan Niya, ikaw ay gagawin ng Diyos na anak Niya, at Siya ay iyong Ama.

Mamuhay ka sa paraang nakakalugod sa iyong Ama at ikaw ay Kanyang kukupkupin, ibibigay Niya sa iyo ang mga bagay na kailangan mo na higit pa sa iyong maaaring hilingin, at gagabayan ka Niya sa lalaking tunay na iibig sa iyo, sapagkat ang Diyos ay nagmamahal sa iyo.   

Sa kabila ng isang masakit na nakaraang sumugat sa iyong puso, sa piling ng Diyos ikaw ay magkakaroon ng ganap na kagalingan, makalangit na karanasan sa kasalukuyan, at tunay na maligayang buhay sa hinaharap. God bless you! 

Payong kapatid,

Kuya Rom

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy