Una sa Balita

PAYONG KAPATID: Mang-aagaw ng asawa

By
0 71

Dear Kuya Rom,

Siya ay hindi maligaya sa family life niya, kaya nilayuan niya ang kanyang asawa. Ako naman, may problema ako sa boyfriend ko, kaya hindi natuloy ang kasal. May dahilan kung bakit nakipaghiwalay siya sa kanyang misis at nakipagkalas ako sa aking boyfriend. Pero ang malaking dahilan ay ang feelings namin. In love kami sa isa’t isa.

Naging mainit ang aming pagmamahalan. Kaya may live-in relationship kami ngayon. We are happy together. Masaya ang mga kaibigan namin para sa amin.

Tinulungan niya akong magtayo ng isang negosyo, kaya ang tingin ko sa kanya ay parang superman. Ang sabi ko sa kanya, siya ang the love of my life. Sabi niya sa akin, sana’y magpatuloy ang aming kaligayahan at magsama kami habang buhay.

Pero parang hindi ako matahimik. Nagi-guilty ako. Naiisip kong ako ang dahilan kung bakit hiniwalayan niya ang kanyang asawa at nawasak ang kanyang pamilya. Hindi maalis sa isip ko na hinuhusgahan ako ng kanyang misis, na ako ay masamang babae at mang-aagaw ng asawa.

Kuya, call me Effie. Sana’y mapayuhan mo ako. Thank you so much! — Effie

Dear Effie,

Ang kawalan ng katahimikan ay bunga ng ginagawang kasamaan. Ito ang nangyayari sa iyo ngayon. Nagi-guilty ka sapagkat alam mong may kasalanan ka sa isang tao. Higit sa lahat, nagkakasala ka sa Dios.

Ang tawag sa kasalanang ginagawa mo ay pangangalunya o adultery. Ito ay kasalanan sapagkat ang lalaking kinakasama mo ay asawa ng iba. Kaya may dahilan para husgahan ka ng tao at ng Dios.

Kumikilos ang Dios sa iyong buhay. Ang guilt ay ginagamit ng Dios upang makita mo ang katotohanang may asawa ang lalaking tinatawag mong ‘the love of my life’.

Anuman ang ‘feelings’ ninyo sa isa’t isa ay ginagamit ng diyablo upang sirain ang buhay ng isang pamilya. Hindi magandang nagpapagamit ka sa diyablo na manloloko, inililigaw ka tungo sa kasamaan, at inilalayo ka sa Dios at katotohanan.

Magsisi ka upang mawala ang ‘guilt’ na nagdudulot ng kabalisahan. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Ibig sabihin, ihinto mo ang pangangalunya at pang-aagaw ng asawa. Layuan mo ang mister ni misis. Magpasakop ka sa Dios at sumunod ka sa Kanyang utos upang maging mabuti at maayos ang iyong buhay.

Oo, sa iyong pagsisisi, masasaktan ka. Subalit unawain mong ang sakit ay puhunan upang makalaya ka sa kasalanan at makapamuhay ka sa katotohanan.

Ang ‘feelings’ o nararamdaman ay hindi batayan ng katotohanan. Ang batayan ng katotohanan ay ang Salita ng Dios: “Huwag kang mangangalunya.” Nawa’y maisabuhay mo ang katotohanan.

Effie, mahabagin ang Dios. Manalig kang ikaw ay Kanyang gagabayan upang matagpuan mo ang tunay na kaligayahan. May God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy