Una sa Balita

Payong Kapatid: Malalagpasan ang kabiguan

By
0 114

Dear Kuya Rom,

Ang asawa ko ay edad 35. Matalino at agresibo. Nagtayo siya ng sariling negosyo. Naging matagumpay siya dito. Pero nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali na sumira sa kanyang hanapbuhay. Bumagsak ang lahat na kanyang pinaghirapan.

Ngayon, ayaw na niyang makipagsapalaran sa negosyo. Nawalan siya ng ganang magtrabaho. Lagi siyang tahimik. Hindi nakikipag-usap. Ako at ang aking mga anak ay naninibago sa kanya. May trabaho ako, pero kulang ang kita ko para sa amin. Ang mga magulang ko ang siyang sumusuporta sa amin, nagbibigay sila ng pera para makabili ng ibang kailangan namin.

Dati ipinagmamalaki ko ang aking mister dahil sa abilidad niyang magnegosyo. Mahal ko pa rin siya, pero nawawala na ang respeto ko sa kanya dahil pinababayaan niyang maghirap ang aming pamilya. Paano ito, kuya? — Wilma

Dear Wilma,

Ang pagbagsak ng isang negosyo ay nakakapanghina ng loob sa isang negosyante. Kapag nawala ang lahat, pati puhunan, mahirap nang makabangon. Ganyan kahirap ang sitwasyon ng iyong asawa. Nawa’y hindi siya galit at sisihin niya ang Diyos sa pangyayari.

Related Posts

Napagkamalan

Dahil sa yakap

Ito ang panahong kailangan niya ng pang-unawa, hindi panghuhusga. Mabuti ang hangarin ng iyong asawa nang magsimula siya ng negosyo – ang magkaroon kayo ng magandang buhay. Subalit nabigo siya, at ang kabiguan ay nakapanghihina.

Oo, nagkamali siya sa kanyang hakbang, pero hindi niya ginustong maglaho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Tulad ng isang nagmamanehong nabangga ang sasakyan, hindi niya plano ang maaksidente.

Ang iyong mister ay nalugmok, nanlulumo, at kaila­ngan niya ng tulong upang siya ay makatayong muli. Ikaw ay ibinigay ng Diyos sa kanya upang maging katuwang niya, lalo na sa panahong ganito. Ikaw at ang iyong mga magulang ay nagsisilbing kalakasan niya ngayon. Bilang pamilya, sa kapangyarihan ng pag-ibig, magkabit-bisig at magpalakasan kayo, upang hindi rin kayo manghina.

Ang pag-ibig mo ay kailangan ng asawa mo. Ang pag-ibig ay mapagtiis, mabait… hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob… matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat (1 Corinto 13:4-7).

Dahil ikaw ay nahihirapan, maaaring nakakaramdam ka ng awa sa sarili. Ito ay negatibong damdamin na kailangang alisin mo sa iyong dibdib. Kapag kontrolado ka ng awa sa sarili, hindi magiging maganda ang pakikipag-usap mo sa iyong asawa, sapagkat posibleng nararamdaman din niya ito.

Ang awa na kailangan ninyo ay awa ng Diyos. Gawin ninyo itong panalangin: “…kayo, Panginoon, ay Diyos na nagmamalasakit at mahabagin. Wagas ang pag-ibig n’yo. Bigyang pansin n’yo ako at kahabagan; bigyan n’yo ako ng inyong kalakasan at iligtas ako…” (Salmo 86:15-16). Anumang kabiguan ay nalalagpasan kapag kasama natin ang Diyos. Siya ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy