Una sa Balita

PAYONG KAPATID: Ipagpatuloy ang pag-aaral

By
0 85

Dear Kuya Rom,

Ayon sa nanay ko, ako ay ipinanganak na may kakaibang personalidad (autism). Mahal ako ng aking nanay at pinag-aral niya ako sa isang public school na may teachers para sa mga special child na tulad ko. Sabi ng teacher ko, matalino ako. Nakatapos ako ng high school sa tulong niya. 

Hindi matanggap ng tatay ko na ako ay ganito. Lagi niya akong pinagagalitan at sinasaktan. Ipinaglaban ako ni nanay. 

Nag-away sila ni tatay tungkol sa akin. Naging giyera ang away nila. Pinalayas ni tatay si nanay. Kaya nawala ang nagtatanggol sa akin.

Sa kalaunan, pinalayas din ako ni tatay at isinama sa pamilya ng ate ko. May kinakasamang iba ngayon si tatay.

Hindi rin ako nakasundo ng pamilya ni ate. Pinapalayas din nila ako. Wala na akong mapuntahan. Hindi na ako nakakapag-aral kahit gusto kong mag-aral.

Ang nanay ko na isang real estate agent ay puwede kong matakbuhan, pero lagi siyang wala sa kanyang bahay. Natatakot ako. Kuya, anong gagawin ko? –Orly

Dear Orly,

Kontakin mo ang nanay mo at sabihin mo sa kanya ang sitwasyon mo. Ina mo siya at tungkulin niyang kupkupin ka. Karapatan mo bilang anak ang suporta ng iyong mga magulang. Tiyak na maantig ang puso ng iyong ina at ikaw kanyang tutulungan. 

Kapag ikaw ay nakatira na sa bahay ang iyong ina, huwag kang matakot, sapagkat kasama mo ang Dios. Hindi mo Siya nakikita, pero nakikita ka Niya. Alam Niya ang sitwasyon mo at may kapangyarihan Siya na gawing maayos ang lahat. 

Manalig ka sa Panginoong Jesus at ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay. Manalangin kang ipadama sa iyo ang Kanyang presensiya, bigyan ka Niya ng karunungan at gabay upang malasap mo ang buhay na ganap at kasiya-siya.

Magbasa ka ng Biblia. Makikilala mo ang Dios, ang Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Malalaman mo ang payapa at matuwid na pamumuhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Matututunan mo rito ang maayos na pakikitungo sa iyong kapwa at tamang gawain upang magtagumpay ka sa buhay. 

Sa tulong ng Dios, mawawala ang iyong takot, at matapang mong mahaharap ang bawat pagsubok, dahil kasama mo Siya. Hindi ka nag-iisa.

Sapagkat tapos ka ng high school, ipagpatuloy mo iyong pag-aaral. Magsikap kang makatapos ng kursong gusto mo. Wala kang babayaran. Sa Pilipinas, may free online courses sa TESDA. Mag-enrol ka sa e-tesda.gov.ph. Maaaring hingin mo kay nanay na suportahan ka sa iyong pag-aaral. Puwede kang makatapos ng college sa pamamagitan ng distance learning sa University of the Philippines Open University. Kontakin mo ang upou.edu.ph. 

Orly, may God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy