Una sa Balita

PAYONG KAPATID: Edukasyon ko, hagdanan ko

By
0 77

Dear Kuya Rom,

Pinag-aral ako ng daddy ko na makatapos ng nursing sa college. Ito ang gusto niyang course ko para madali raw akong makapagtrabaho sa abroad. Pero ang gusto kong course ay accounting sana.

Nasunod ang gusto ni daddy. Pero nahirapan akong maghanap ng trabaho bilang nurse para magkaroon ng experience. Kung walang experience, hindi madali ang mag-abroad. 

Matagal na wala akong trabaho. Kaya nag-apply ako sa kahit anong trabaho. Ako ay naging receptionist sa isang yoga studio. Binigyan ako ng training at naging yoga instructor ako. Nagustuhan ko ang trabahong ito. 

Tapos, nabasa ko sa newspaper na may job opening sa Japan. Nag-apply ako bilang yoga instructor. Natanggap ako. Dalawang taon ang contract ko sa Tokyo. Maligaya ako ngayon sa trabaho ko. 

Masaya ako sapagkat malaki na ang savings ko sa bangko. Malaki rin ang naipapadala kong pera sa mga magulang ko. Pero hindi masaya si daddy. Kasi hindi niya matanggap na hindi ako isang nurse sa trabaho ko ngayon. Para sa kanya, sayang ang ginastos niyang pagpapaaral sa akin. Dalangin kong mawala ang tampo niya sa akin.

Kuya, ako ay may boyfriend at gusto na naming magpa­kasal. Itutuloy ba namin ang kasal kahit walang approval ang daddy ko? Paano ko sasabihin kay daddy na ang edukasyon ko ay naging hagdanan ko? Thanks a lot.

— Rowie

Dear Rowie,

Mabuting kayo ng boyfriend mo ay magsabi sa mga magulang mo na ikakasal na kayo. Ipaalam ninyo sa kanila ang plano ninyo sa kasal, kailan at saan. Sabihin ninyo, na bilang mga magulang, maligaya kayong makita sila sa kasal ninyo. 

Pasalamatan mo ang iyong mga magulang sa pagpapalaki at pagpapaaral niya sa iyo. Huwag na ninyong pag-usapan pa ang tungkol sa trabaho mo. 

Kung may tampo man sa iyo ang daddy mo, ama mo pa rin siya, at sadyang kaligayahan mo lamang ang nais niya. Manalig kang, sa biyaya ng Diyos, mapapawi ang tampo niya kapag nakita niya ang mga apo niya sa iyo. Yakapin mo si Daddy at ipadamang ikaw pa rin ang anak niya na magmamahal sa kanya habang buhay.

Nasa tamang edad ka na para magdesisyon. Ang kasal ay hindi kailangan ng approval ng magulang kapag nasa edad ka na. Sarili mong buhay ito; hindi buhay ng daddy mo. Panindigan mo ang iyong desisyon at patunayan mong tama ito. 

Sa iyong buhay, makikitang ang edukasyon mo ay hindi nasayang. Naging hagdanan mo ito sa magandang buhay na tinatamasa mo ngayon at sa hinaharap, kasiyang-siyang buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, buhay na patuloy ­Niyang pagpapalain.

Ikaw ay Kanyang pinagpapala ng higit pa sa iyong panalangin. Ipagpasalamat mo sa Kanya ang lahat ng bagay, sapagkat ito ang Kanyang kalooban. Rowie, may God bless you!

Payong kapatid,
Kuya Rom

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy