Una sa Balita

Ang nangyari sa akin

By
0 209

Dear Kuya Rom,

Ako 38 na at walang pang asawa, pero gusto kong magkaanak. May isang lalaking nakilala ko sa social media.

Tatlong linggo kaming nagkikita. Siya ay guwapo, nakakabaliw, hindi ako nakapagpigil at sumi­ping ako sa kanya.

Tuloy ang communication namin, pero huminto siya sa pakiki­pagkita sa akin. Nga­yon, buntis ako, at hindi pa niya alam.

Parang wala akong karapatang sabihin ito sa kanya, sapagkat hindi ko tiyak kung may relasyon ka­ming dalawa at kung mahal niya ako. Natukso lang kami. Casual sex ang nangyari.

Positive na may anak na ako, natutuwa ako, at ayaw kong ipalaglag siya. Hindi pa halata ang tiyan ko, pero very conservative ang family ko, lalo na ang parents ko.

Tiyak na magagalit sila sa akin kapag nalaman nila ang kalagayan ko at ang nangyari sa akin.

Simply call me Debbie. Sa edad kong ito, parang regalo sa akin ang batang nasa sinapupunan ko.

Pero paano ko sasabihin ang lahat ng ito sa loved ones ko? Please give some advice. Thanks and more power!

— Debbie

Dear Debbie, 

Para sa kalusugan mo at ng anak mo, ipagtapat mo ng ngayon sa iyong mga magulang ang sitwasyon mo.

Kung hindi mo maagang ipagtatapat ang nangyari sa iyo, hindi ka magkakaroon ng katahimikan, at makakasama sa iyo at sa bata ang kabalisahan mo. 

Bago mo sila kausapin, manalangin ka. Hingin mo sa Diyos na patawarin ka Niya sa iyong imoral na kasalanan, pagpalain ka ng karunungan para sabihin ang totoo, bigyan ng malawak na pang-unawa ang mga taong nasa paligid mo, magkaroon ng payapang pag-uusap, at maghari ang pag-ibig at pagmamahalan sa inyong buhay.

Ipagtapat mo sa kanila na may relasyon ka sa isang lalaki, natukso kayong dalawa, at nagbunga ito ng isang bata sa iyong sinapupunan.

Alam mong kasalanan ito na hindi mo naiwasan at humihingi ka ng kapatawaran sa kanila.

Ipaalam mo sa kanila na walang katiyakang pakakasalan ka ng lalaki at handa kang harapin ang lahat alang-alang sa bata. Anuman ang unang reaksiyon nila, manahimik ka lamang.

Idalangin mong tunay na maghari ang pag-ibig at malasakit sa inyong kalagitnaan.

Kung pakakasalan ka ng lalaki dahil mahal ka niya, magpasalamat ka. Kung hindi ka niya pakakasalan, magpa­katatag ka.

Manikluhod ka sa Diyos at manalanging bigyan ka Niya ng kalakasan at tapang para mapagtagumpayan mo ang lahat ng pagsubok.

God bless you!

Payong kapatid, 
Kuya Rom

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy