Una sa Balita

Patnubay sa Visita Iglesia

0 439

Fr. Richard Bolaton, STL

Ang pagdalaw sa mga simbahan matapos ang ‘Misa sa Paghahapunan ng Panginoon’ tuwing Huwebes Santo ay matagal nang parte ng tradisyon ng paggunita ng Semana Santa.

Nagmula ang kaugalian sa gawain ng mga sinaunang Kristiyano sa Roma na pagbisita sa pitong basilika roon upang sumamba sa Banal na Sakramento.

Patok ang pagsasagawa ng ‘Visita Iglesia’ sa mga mananampalataya sa mga oras ng taimtim na pagninilay at panalangin ng mga Mahal na Araw. Gayunman, marami ang hindi nakakaalam ng tamang pagsasagawa nito kaya’t minabuti nating gumawa ng gabay para sa makabuluhang pagdalaw sa mga paboritong dambana.

Ayon sa ‘Sakramentar­yo’ o Aklat ng mga Pagdiriwang sa Roma: “Dapat hikayatin ang mga mananampalataya na ipagpatuloy ang pagsamba sa Banal na Sakramento sa mga itinakdang oras, ayon sa mga umiiral na panuntunan ng lokal na diyosesis; dapat wala nang maringal na pagsamba pagkaraan ng hatinggabi ng Huwebes Santo.”

Samakatuwid, dapat sumamba ang mga ma­nanampalataya sa Banal na Sakramento at hindi lang basta magdarasal ng kung ano-anong debos­yon na maaaring hindi maghahatid sa kanila sa pagpupuri sa Banal na Sakramento na nakalagak na ‘Santo Intierro’ sa gabi ng Holy Thursday matapos ang ‘Mass of the Lord’s Supper’.

Malinaw ang turo ng Simbahan: Ang ‘Visita Iglesia’ ay hindi ginagawa upang makita lang ang kagandahan at pagkamalikhain sa dambana na pinaglalagakan ng Sakramento sa iba’t ibang parokya, o upang ipanalangin ang mga personal na kahilingang nais ipagkaloob ng Diyos dahil sa ginagawang debosyon o sakripisyo.

Nang ituro ng mga Kastila ang ‘Visita Iglesia’ sa mga Pilipino, hindi ito bilang ‘debosyon’ lamang upang sambahin ang Banal na Sakramento, ito rin daw ay pagninilay sa 14 na istayon ng Daan ng Krus. Layunin nito ang ihanda ang mga tao sa higit na makabuluhang paggunita sa pagdiriwang ng Pagpapakasakit, Kamatayan, at Muling Pagkabuhay ni Hesukristo.

Sa tradisyon, pitong Simbahan lang ang dapat madalaw, dinarasal ang dalawang istasyon ng ‘Way of the Cross’ o Daan ng Kurs sa bawat simbahan na pupuntahan. Gayunpaman, ang ibang mga Katoliko ay dumadayo sa labing-apat na Simbahan at nagdarasal ng isang istasyon sa bawat dambana.

Paulit-ulit na paalala ng Simbahan na dapat “sumamba sa Banal na Sakramento” ang tanan sa gabi ng Huwebes Santo habang isinasagawa ang Visita Iglesia. Samakatwid ang ‘Via Crucis’ ay maaa­ring dasalin pagkatapos ng hanggang hatinggabing pagtatanod sa ‘Santo Intierro’ at puwedeng ipagpa­tuloy pagkaraan ng vigil.

Ang Daan ng Krus, bilin ng Iglesia, ay maaaring dasalin kung ang pagninilay sa mga misteryo sa buhay ni HesuKristo na sumasalamin sa debos­yon ay nagsisilbing daan upang luwalhatiin, parangalan, at purihin ang Panginoong nasa Banal na Eukaristiya na ating dinadalaw at lubos na pinasasalamatan sa mga Mahal na Araw na ito.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy