Una sa Balita

Pasukan na naman

By ,
0 448

Pasukan na naman sa maraming paaralan simula bukas, Lunes, Hunyo 4. Bilang guro—na ang asawa ay guro rin!—at bilang ama ng batang mag-aaral sa ikalawang baitang simula bukas, excited kaming lahat sa simula ng panibagong yugto ng pag-aaral.

Maaga kaming namili ng mga gamit sa paaralan. Lagi nang magandang pagkaka­taon na magsama-sama kami bilang pamilya para mamili ng gamit ng aking­ mga anak na ang panganay ay Grade 8 na sa isang pribadong paaralan kung saan nagtuturo ng agham ang aking asawa, sa Lucban Academy.

Mula sa Lucban kung saan kami nakatira, dumayo pa kami sa Lucena noong kasisimula pa lang ng Mayo para mamili ng sapatos, bag, uniporme, at iba pang gamit sa paaralan.

Kanina naman, pagdaan ko sa mall, apaw ang tao sa kilalang bookstore. Napakahaba ng pila. Lahat ay naghahabol para makabili ng gamit sa paaralan.

Hindi na bago sa ating kababayan ang magmadali kapag ‘a ultima hora’ na, katagang Español ang ‘a ultima hora’ na ang ibig sabihin ay last hour o last minute. O sa lagay ng pamimili ng mga gamit sa paaralan kahapon, last minute shopping.

Sa totoo lang, dahil nakasanayan, dapat pa ring pagnilayan ang ibig nating sabihin kapag sinabing ‘pasukan na naman’. Kaugnay ito ng salitang ‘pagpasok’ o ‘to enter’ sa Ingles.

Alam ko, malinaw naman, papasok sa loob ng bakuran ng paaralan, papasok muli sa loob ng silid-aralan. Pero, ‘di ba, mas magandang gamitin ang ‘may klase na naman’? O pinakamaganda, at dapat naman talaga, may aral na naman.

Pinasimple natin kaya ginagamit natin ang pasukan bilang tanda ng pagsisimula ng bagong school year. May pasok kapag may klase. Simple? Walang paligoy-ligoy, ‘di ba? Pero itong pagpapasimple ang minsan ay nagtatanggal sa esensiya ng gawain. Sa kasong ito, napapalitan ng salitang ‘pasok’ ang dapat sana ay ‘aral’.

Lagi ko itong sinasabi sa mga mag-aaral ko. Hindi sila matututo sa klase ko kung papasok lang sila. Dapat mag-aral. Magkaiba ito. Kung paanong magkaiba rin ang may pinag-aralan sa nakatapos ‘lang’ ng pag-aaral.

Bagama’t mahirap na sigurong baguhin ang maraming nakasana­yang gamiting salita, mas ma­buting maging mulat tayo sa kahulugan ng salita. Hindi ko naman sinasabing baguhin agad.

Hindi rin naman ako magagalit kapag tinanong ako ng kung sino kung may pasok ba sa unibersidad sa Maynila na pinagtuturuan ko, at kagyat kong itatama ng ‘may aral ba?’ Hindi. Ang sa akin lang, at lagi ko itong sinasabi, magnilay, pagnilayan ang mga sinasabi.

Sa iba, simula na naman ng panibagong gastos ang bagong taon ng pag-aaral. Hindi mada­ling magpaaral, hindi madaling itawid sa mahaba-habang proseso ng edukasyon ang anak. Lalo’t nadagdagan ng dalwang taon dahil sa K-12. Pero sulit lahat ito kung sila ay nag-aral mabuti at hindi basta pumasok lang ngayong simula na naman ng pasukan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy