Una sa Balita

Pagkasuklam sa Succor

0 337

Isang bagay ang tiyak. Kung ikaw ay isang Pilipino at nagkaroon ng pagkakataon na manirahan sa Europa, malalaman mo kung ano ang unibersal na pangangalaga sa kalusugan at papahalagahan mo ito. Habang ako ay nasa Estados Unidos para sa isang 10 araw na bakasyon upang pagnilayan kung ano ang gagawin ko hanggang sa susunod na halalan sa 2022, gumugol ako ng oras sa Europa para sa trabaho at nagkaroon ng pagkakataon na maki­pag-usap sa mga Pilipino sa Europa. Sa partikular, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang mga mi­yembro ng DDS Vienna na walang ibang hangarin kundi ang pagpapahalaga sa batas na Universal Health Care (UHC) na binabantayan namin sa pamamagitan ng Kongreso at maging sa Malacañang. Alam ko ang tungkol sa UHC at naranasan ko ito bilang isang mag-aaral nang gawin ko ang aking Masters of Law sa England. Masaya akong nagulat pagkatapos na pagkatapos magrehistro sa aking nars sa komunidad sa lugar na a­king tinitirhan, nakuha ko ang aking isang buwang supply para sa insulin at gloucophage na 5 pounds lamang. Lahat ng aking diagnostic, kasama ang quarterly blood testing, ay libre rin. Sa ngayon, kinikilala ng karamihan sa mga Pilipino sa Europa na habang nilalaro nila ang 32% sa pagbubuwis sa kita, wala silang mga reklamo sapagkat nasasakop na nito ang libreng pangangalaga sa kalusugan at libreng edukasyon para sa kanilang mga anak hanggang sa college. Hindi ko maiwasang mapangiti nang malaman na sa aking taon at kalahati sa Kongreso, hindi lamang ako pumasa sa UHC na pinatay ko pagkatapos ng serbisyo sa Pambansang Kalusugan ng UK, ngunit isinulat din ang libreng programa ng tanghalian para sa mga malnourished na bata sa aming mga paaralan, libreng patubig, at ang libreng matrikula sa mga kolehiyo at unibersidad ng estado, na kung saan lahat ako ay naka-pattern pagkatapos ng mga demokratikong sosyalistang bansa ng Europa. Siyempre, ang aming pag-asa ay ang aming mga batas ay maipapatupad nang tama upang sa isang dekada, magkakaroon tayo ng parehong mga benepisyo tulad ng mga taga-Europa.

Habang pinag-uusapan ang pagpapatupad ng UHC, tumaas ang pres­yon ng aking dugo nang marinig ko ang depensa ng PhilHealth sa kaso ng ospital na Perpetual Succor, na naging batayan para sa aming kauna-unahang kasong kriminal laban sa mga pinakamataas na opis­yal ng PhilHealth. Ito ang kaso kung saan binigyan ng Accreditation Committee of PhilHealth ng parusa na tatlong buwan na pagsuspinde sa akreditasyon ng ospital para sa isang napatunayan na kaso ng overstaying, o kung saan ang mga pas­yente ay pinanatili sa ospital sa kabila ng sabi ng doktor na maaaring umuwi na sana sa bahay. Inapela ito sa Court of Appeals (CA). Ayon sa CA, ang overstays ay bumubuo ng isang malum prohibitum. Samakatuwid, hindi mahalaga na walang malis­ya sa pagkakasala. Ang PhilHealth Board, kasama ang dating pa­ngulo nito na si Dr. Roy Ferrer, na panukala sa nagpapatupad ng isang bagong IRR (Implementing Rules and Regulations) para sa PhilHeath Act, ay nagpasya na bawalan na ang parusang pagpapawalang-bisa o pagsuspinde ng akreditasyon at ginawang limi­tadong mga parusa sa mga multa lamang. Kung hindi ako nagkakamali, ang Perpetual Succor Hospital ay sinisingil ng ilang daang libo. Ngunit dahil sa mga pagbabagong ginawa ng PhilHealth Board, napawalang-saysay tuloy ang desisyon ng CA at nakakolekta tuloy ang ospital na ito ng humigit-kumulang 100 milyong piso sa loob ng tatlong buwan kung saan dapat isinuspinde ang kanilang akreditasyon.

Nabigay katwiran ang mga opisyal ng PhilHeath na ang epektong pagpawalang-saysay ng huling desisyon ng CA ay pupuwede nilang gawin ng dahil sa kanilang kapangyarihan na mag-isyu ng IRR. Pero, puwede ba talaga nilang gawin ito?

Ayon sa batas na natutunan ko sa UP, hindi nila puwedeng gawin ito. Sa ating pamamaraan ng gobyerno, ang Kongreso ang nagbibigay ng patakaran habang ang ehekutibo o executive kung saan sakop ang PhilHealth bilang isang ahensya ay siyang nagpapatupad ng batas. Kapag sinabi ng batas na ang pag-alis ng suspensyon ng accreditation at multa ay parusa, na­ngangahulugan ito na ang nagpapatupad na ahensya ay maaaring magpataw ng alinman o pareho, depende sa pagkakasala. Ang pag-alis ng parusa ng pagbawi o pagsuspinde ng akreditasyon na ginawa ng PhilHealth Board ay isang bawal na pag-amyenda ng isang umiiral na batas na ang Kongreso lamang ang maaaring gumawa. Bukod dito, tila ang PhilHeath Board ay lumabag sa sarili nitong konstitusyon dahil ang sarili nitong mga patakaran ay nagsasabi na hindi ito maibigay na retroactive na epekto o kapag nahuhusay na ng mga korte.
Nakakasama ng sikmura ang Succor.

Ito lang ang maipapa­ngako ko sa Board at sa mga opisyal ng PhilHeath: Ipapadala ko sa kanila ang mga materyales sa pagbasa sa mabuting pamamahala kapag gumugol sila ng oras sa bilangguan. Samantala, nananatili akong matatag sa aking tungkulin bilang isang pribadong mamamayan upang matiyak ang tama at makatuwirang pagpapatupad ng aming Universal Healthcare Law. Alisin sa PhilHealth ang mga scalawags.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More