Abante Online
Abante is the leading Tagalog-language tabloid paper in the country.

Pagiging saksi ni Kristo sa gitna ng mga pagsubok

0 93

Ipinagdiriwang ng Iglesya ngayong Linggo ang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit. Ginugunita sa araw na ito ang pagaluklok ni Kristo sa kaluwalhatian sa kanan ng Ama. Binibigyang diin sa selebrasyon na hindi tayo iniwan ni Hesus- mas buhay Siya ngayon kaysa dati, at patuloy na namamagitan at nagbibigay pag-asa sa atin. Sinugo ni Hesus ang Espiritu Santo upang patuloy natin Siyang makapiling at tulungan tayo sa ating paglalakbay dito sa lupa.

Ang ‘Ascension’ na ating pinagninilayan bilang Ikalawang Misteryo ng Luwalhati sa pagdarasal ng Santo Rosaryo ay nakatakda tuwing ika-apatnapung araw matapos ang Muling Pagkabuhay ng Panginoong HesuKristo. Pumatak ito noong Huwebes kaya’t minarapat ng Simbahan na ilipat ito sa pinakamalapit na Linggo upang mas marami ang manikabang sa paggunita ng nasabing napakahalagang pangyayari. Sa sunod na Linggo na ang Pista ng Pentekostes.

Turo ng Simbahan, ang Pang-akyat sa Langit ni Kristo ay hindi hiwalay sa Muling Pagkabuhay na nagpapahayag rin ng kaluwalhatian ng Anak ng Diyos! Paliwanag ng Iglesya: “Dulot ng Muling Pagkabuhay ang Pag-akyat sa Langit ng Panginoon kung saan naluklok Siya sa kanan ng Ama upang palagian at patuloy na mamamagitan para sa sangkatauahan. Mahalaga ang tagumpay ni Kristo sa kamatayan at kasalanan dahil sa pamamagitan nito naisinugo Niya ang Espiritu Santo.”

Di tayo lubusang iniwan ni Hesus, diin ng Simbahan. Natapos na ang Kanyang misyon ngunit kasama pa rin natin Siya.. Saad ng Katesismo, “Jesus returned to the Father from whom he was sent, and now takes up his continuing role as Priest, Prophet and King. This is the meaning of the words ’took his seat at God’s right hand.’ There is no implication that Christ is no longer present in the world or is inactive. He just took on the role of ‘intermediary’ in a new and spiritual way.”

Imbes na tuluyang ‘paglisan’ nais ng Simbahan isipin natin na nagbago lang ang paraan ng pakikitungo natin kay Hesus at koneksiyon Niya sa atin. Hindi na Siya, mula ngayon, matatagpuan sa isang lugar lamang sa mundo kundi sa lahat ng sulok, higit sa lahat nananahan Siya mula noon hanggang ngayon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa puso ng bawat mananampalataya. Walang anumang pangungulila ang dapat maramdaman ng mga may tiwala sa patuloy na presensiya Niya sa atin!

Diin ng Iglesya, “In contemplating the Lord’s Ascension, there is no lamentation on our part but rather joy, for with this event we are given a glimpse of heaven and a pledge of the marvelous destiny prepared for us by the Risen Christ enthroned in glory.” Sa madaling salita, kung paano itinaas ng Ama ang Kanyang Bugtong na Anak itinataas din tayo ng Diyos sa bagong nibel bilang Kanyang mga anak. Dulot nito’y pag-asa sa langit na tahanan matapos ang ating misyon sa daigdig.

Tumatayong hamon sa tanan ang Pag-akyat sa Langit ni Hesus upang maging mga saksi Niya sa mundo. Lahat tayo ay hinirang na mga tagapagpatotoo Niya sa lipunang ating kinabibilangan, sa mundong ating ginagalawan hanggang makumpleto ang sarili nating misyon sa mundong ibabaw. Walang anumang dapat ikatakot ang mga mgay tiwala sapagkat palagi pa rin nating kasama ang Panginoong Hesus, hanggang sa wakas ng panahon. Totoong kasama pa rin natin Siya sa katauhan ng ating kapwa, sa mga pangyayari sa ating buhay at sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya!

Sa huli, giit ng Simbahan, “Indeed the feast of the Lord’s Ascension, as a celebration of the mystery of hope is a celebration of what we are and the glorious destiny we are called to become in the Risen Lord ascended into heaven.” Nawa maging tapat tayo bilang mga saksi sa katuparan ng mga salita at pangako ng Diyos. Maaring patuloy tayong humarap sa samu’t saring pagsubok, kapighatian at paghihirap, gayunpaman, nananatili sa atin ang lakas at liwanag na handog ng Espiritu Santo.

Leave A Reply

Your email address will not be published.