Una sa Balita

Pag-ibig at pagpapakumbaba 

By
0 1,064

MAGANDANG araw po sa ating lahat lalong lalo na sa mga masugid na tagasubaybay ng pahayagang Abante. Sana’y nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang karamdaman o kapahamakan.

Ang inyong abang lingkod ay naanyayahang magsulat at ako po ay nagpapasalamat sa mga tagapamahala ng pahayagang Abante sa pagkakataong ibinigay upang maipahayag sa publiko ang aking sariling damdamin at kuro-kuro.

Andaming magaganda at maiinit na isyung pwede nating talakayin sa unang labas ng pitak na ito.

Subalit bilang pagpugay at paggalang sa diwa ng pasko, hayaan po ninyo na ipagpaliban ko ang pagtalakay sa mga eksplusibong isyu. Marami pang pagkakataon para pag-usapan ito.

Nais kung samantalahin ang pagkakataon upang batiin ang bawat isa sa inyo ng isang mapayapang bagong taon.

Sana po noong nagdaang pasko ay naibahagi ninyo sa inyong kapwa ang totoong diwa nito.

Sa ganang akin, ang pasko ay panahon kung kailan dapat nating alalahanin gaano kadakila ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa Kanyang nilalang.

Ang pasko ay hindi lamang isang karaniwang selebrasyon o kaya’y taunang pagbibigayan ng regalo.

Para sa ating mga Kristiyano, higit pa diyan ang kahalagahan at kahulogan ng pasko.

Ang kapanganakan ng Poong Hesus ang naging tulay upang muling magkaroon ng ugnayan ang tao at ang Diyos Ama.

Si Hesus ang tupang inialay upang matubos mula sa kasalanan ang sangkatauhan.

Maraming simbolo ang hatid sa atin ng pasko.

Subalit, kung susuriing mabuti, ang totoong diwa at simbolo ng pasko ay pag-ibig at pagpapakumbaba.

Pagmamahal sa sangkatauhan ang dahilan kung bakit nagpakumbaba at nagkatawang tawo si Hesukristo.

Sino ba tayo upang mahalin at pag-ukulan ng ganung pansin ng Diyos Ama? Tayo na nililok lamang mula sa alabok? Tayo na puspos ng kasalanan at suwail sa kabila ng pagpapalang ibinigay ng Panginoon?

Sadya ngang walang hangganan at walang kapantay ang pag-ibig at kabutihan ng Panginoong Diyos.

At ito ang mensaheng nais Niyang ibahagi at ipabatid sa ating lahat sa tuwing sumasapit ang araw ng pasko.

Sana sa pamamagitan ng pasko ay maalala natin ang pagpapala at walang hanggang kabutihan ng Panginoong Diyos.

Sana ay tumbasan natin ang pagmamahal sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng paglingap sa ating kapwa lalo na ang mga kapus-palad, mga matatanda, mga ulila at marami pang iba.

Ito ang utos ng Panginoon sa pamamagitan ng Bibliya.

Kung may pag-ibig sa ating mga puso, wala sanang gutom, kaguluhan o digmaan.

Kasakiman, galit at kahayukan sa materyal na bagay ang siyang pangunahing dahilan kung bakit magulo ang mundo.

Hindi mangyayari ang ganito kung susundin lamang natin ang dakilang halimbawang ipinakita ng Panginoong Hesus.

Si Hesus ay anak ng Diyos subalit mas pinili Niyang isilang sa sabsaban at hindi sa isang marangyang tahanan o mamahaling pagamutan upang ipakita sa atin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba.

Kung ang Anak ng Diyos ay kayang magpakumbaba, tao pa kaya? Datapwa’t tila likas na sa tao ang pagiging palalo.

Sa konting angat lamang ng buhay o sa munting katanyagan o talinong kanyang naangkin ay biglang lumalaki ang ulo.

Pinaalalahanan tayo ng Diyos – pinagpapala ang mga mapagpakumbaba at may nakalaang kaparusahan sa mga taong palalo.

Di ba’t sinabi sa Bibliya na ang mga mapagmataas ay ibababa at ang mga mapagpakumbaba ay iaangat ng Diyos?

Sana ay matutunan nating bigyan ng puwang ang Panginoong Diyos sa ating mga puso.

Mahalin natin ang Panginoong Diyos higit sa lahat at ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili.

Sa pagpasok ng bagong taon, hangad at dasal ko ang pagkakaisa nating mga Pilipino lalong lalo na ang kapayapaan ng ating bansa.

Hanggang sa susunod. May God bless and guide us always.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy