Una sa Balita

Paano ang magpakatotoo?

0 532

Dear Kuya Rom, 

Itago mo na lang ako sa ngalang Kim. Ipina­nganak akong lalaki, pero hindi alam ng parents ko, parang babae ang pakiramdam ko sa aking sarili. Patago akong nagsusuot ng damit-babae mula pa nang bata ako. Minsan nahuli ako ng daddy ko, at galit na galit siya sa akin. Kaya natatakot din ako sa mga ginagawa ko.Ngayon, halos lahat ng suot ko ay damit-babae, pero napapalabas kong damit-lalaki.

Tatlong beses na akong nagdamit-babae sa publiko, at feeling ko parang malaya ako. Hindi rin ito alam ng mga magulang ko. Kapag nalaman nila, tiyak na pagagalitan ako.  Gusto ko sanang maging babae, pero alam kong hindi nila ako papayagan at hindi nila ito matatanggap. Araw-araw, gabi-gabi, patagong babae ako. Nahihirapan ako, kasi nakakalito. Nagrerebelde ako sa Diyos. Bakit ako ginawang ganito?

Tapos ako ng college at gusto kong ipaglaban ang aking kalayaan. Paano ako magiging malaya? Paano ako magpapakatotoo at magpaligaya? – KimDear Kim, Ayon sa iyo, nahihirapan at nalilito ka sa iyong buhay sapagkat nagrerebelde ka sa pagkakalikha sa iyo ng Lumikha. Malinaw na alam mo ang dahilan at ugat ng iyong paghihirap.

Hayaan mong tulungan kitang magkaroon ng kaliwanagan at dagdag na karunungan upang makapamuhay ka ng ayon sa totoo.Sapagkat kinikilala mong may Diyos, kinikilala mong ikaw ay kanyang nilikha, mabuting maunawaan mo ang ibig sabihin ng ‘nilikha’.

Halimbawa, ang bolang gamit sa basketball ay nilikha para sa larong basketball, hindi ito para sa ibang laro. Kapag ginamit mo ito sa ibang laro, ikaw ay magiging katawa-tawa.

Kung ikaw ay atleta at ipipilit mong gamitin ito sa ibang laro, magiging rebelde ka. Wala kang galang sa nag-imbento ng basketball at mismong sa laro ng basketball. Hindi ka nagiging totoo sa paggamit ng basketball. Sa ginagawa mo, nawawalan ng saysay ang basketball.Ikaw ay nilikha ng Diyos na lalaki. Pero nagrerebelde ka sa kanya at gusto mong maging babae. Ito ay magpapakitang wala kang galang sa Diyos na lumikha sa iyo. Hindi ka totoo sa pagkakalikha sa iyo. Niwawalan mo ng saysay ang pagkakalikha sa iyo.Gayunman, tumingin ka sa salamin na hubo’t hubad at lalantad sa iyo ang totoo. Ikaw ay may katawang lalaki. Ang katawan mo ay nagsasabi ng totoo; ito ay hindi maikakaila at hindi madadaya. Ikaw ay nilikha ng Diyos na lalaki.

Ngayon, parang babae ang pakiramdam mo sa iyong sarili. Ano ang totoo tungkol sa damdamin? Ang damdamin ay mapanlinlang at pabagu-bago. Kung damdamin ang susundin mo, ikaw ay malilinlang at maliligaw, ikaw ay malilito sapagkat ito ay pabagu-bago. Halimbawa, noong nag-aaral ka, nakatapos ka ba ng college na damdamin ang ginamit mo? Hindi. Isip ang ginamit mo.Mabuti bang gawing gabay ang isip, hindi damdamin, sa buhay? Una, ang pinakamabuting gabay sa buhay mo ay ang Diyos at ang kanyang mga salita. Pangalawa, mainam na magkaroon ka ng pagbabago ng isip na susunod sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, iwaksi mo ang lahat ng kaisipang nagrerebelde sa Diyos at sa kanyang kalooban.

Ano ang kalooban ng Diyos sa iyo? Ikaw ay nilikha ng Diyos na lalaki para mamuhay bilang lalaki. Hindi ka malilito kung susundin mo ang kalooban ng Diyos. Ang damdaming babae na sinasabi mong nararamdaman mo ay magpapalito sa iyo, maglalayo sa iyo sa kalooban ng Diyos at katotohanan, at hihila sa iyo sa kasalanan.Mahirap bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos kung ikaw ay magrerebelde sa kanya.

Ngunit kung buong pusong susunod ka sa kalooban ng Diyos, isang malaking pagpapala sa iyo ito. Manalig ka sa Panginoong Jesus, sapagkat ang sinumang pinalaya niya sa kasalanan ay magiging tunay na malaya. Igalang mo ang Diyos na lumikha sa iyo, magpakatotoo ka bilang lalaki, at mararanasan mo ang tunay na kalayaan at kaligayahan. May God bless you!  

Payong kapatid,

Kuya Rom

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More