Una sa Balita

National performing arts popondohan

0 291

Magandang balita para sa sektor na nanga­ngalaga sa ating kultura at pitong sining.

May bisa na ang isang bagong batas na ginagarantiyahan ang pagpopondo para sa National­ Performing Arts Companies para maita­guyod at pagyabungin pa ang iba’t ibang sining sa ating bansa.

Sa ilalim ng Republic Act No. 11392 o ang National Performing Arts Company Act, ang mga sumusunod ay may karapatan sa P10 milyong taunang badyet para sa 5 taon: ang National Ballet Contemporary Dance Company, ang National Theater Company at ang National Orchestra.

Ang National Choral­ Company at ang National­ Indigenous Performing Ensemble, ang bawat isa ay may garantisadong ring pondong P5 milyon­ bawat taon sa loob ng 5 taon.

Sinasabi din sa batas na may maximum na 3 mga aplikante mula sa bawat isa sa mga kompanya ng pagganap ng sining ay kuwalipikado para sa taunang P1 mil­yon na subsidy, mababago sa pagsusuri ng kanilang pagganap, pananaliksik, dokumentasyon, at inatasang gawain.

Maghahalos apat na buwan na noong nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nasabing batas kaya dapat ginagawa na ang mga pagpupulong para piliin ang mga karapat­dapat na itanghal bilang National Perfor­ming Arts Companies na dapat ina­atasang gawin ang mga sumusunod: Isa­gawa ang patuloy na pagsasa­nay at edukas­yon para sa propesyonal na pag-unlad ng mga miyembro nito; Magsagawa ng pananaliksik na nauugnay sa partikular na performing arts at magsagawa ng dokumentasyon ng mga aktibidad at programa nito; ayusin at ipakita ang isang regular season ng pagtatanghal sa Cultural­ Center ng Pilipinas at iba pang mga lugar sa bansa; bumuo ng isang repertoire ng mga orihinal na akdang Pilipino na makakatulong na tukuyin ang pambansang pagkakakilanlan sa kultura; panatilihin at ita­guyod ang isang pamantayan ng kahusayan sa artistikong larangan nito na makakatulong sa pagpapataas ng mga sining sa bansa; magsagawa ng patuloy na programa sa pag-unlad ng madla at magsulong ng higit na kamalayan at pagpapahalaga sa pagganap ng sining; at panatilihin ang isang organisasyon na makakatulong na magtakda ng isang pamantayan para sa epektibo at mahusay na pamamahala sa isang performing arts company.

Ang mga kompanya ay dapat na karapat-dapat sa libre at pantay na paggamit ng mga pasili­dad ng gobyerno at lugar ng kultura; pag-access sa mga gawad para sa mga dokumentas­yon ng pananaliksik, mga paggawa, mga workshop, pagsasanay, at mga programa sa pagpapaunlad ng madla mula sa National­ Commission for Culture and the Arts; at mga karapatan sa intelek­tuwal na pag-aari sa kanilang trabaho.

Kailangan nga kaya i-anunsyo kung sinong mga kompanya ang mapapabilang at itatanghal bilang National Performing Arts Companies?

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More