Nasindak sa UFO

Mga ka-Misteryo, nakakita na ba kayo ng UFO? Hanggang ngayon mahirap pa rin paniwalaan na may mga lumi- lipad na bagay sa ating kalangitan o sa kalawakan na ang lulan ay mga kakaibang nilalang mula sa ibang planeta o kung hindi man ay taga-ibang dimensiyon.