Una sa Balita

Mga payo ni Jacinto ngayong halalan

0 348

Bukas, maghahalal na tayo ng mga pinuno natin. Ang batang heneral ng Himagsikang Pilipino, si Emilio Jacinto, ay may ilang paalala sa atin. Sa kanyang sanaysay na “Gising na mga Tagalog!!!” Kanyang ipinaalala. “Ano ang inyong hinihintay? Hinihintay baga ninyong sila’y siyang maawa sa inyo’t ibigay sa awang ito ang nauukul sa inyong mga matuwid? …silang nabubuhay dahil sa kayo’y namamatay, silang nasa ginhawa dahil sa kayo’y nasa hirap, silang panginoon dahil sa kayo’y alipin…?”

Ayon naman sa kanyang sanaysay na “Liwanag at Dilim”: “Ang ningning ay nakasisilaw at nakasisira sa pa-ningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay.

“Tayo’y huwag mabighani sa ningning. Sa katunayan ng masamang naugalian. Nagdaraan ang isang karwaheng maningning na hinihila ng kabayong matulin? Tayo’y magpupugay at ang isasaloob ay mahal na tao ang nakalulan.

“Ay! Sa ating pang-uugali ay lubhang na-ngapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. Ito na nga ang dahilang isa pa na kung kaya ang tao …ay namumuhay sa hinagpis at dalita. Ito na nga ang dahilan na kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupumilit na lumitaw na maning-ning, lalong-lalo na ang mga hari at mga pinuno na pinagkakatiwalaan nang sa ikagiginhawa ng kanilang mga kampon, at walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihang sukdulang ikanais at ikamatay ng Bayan na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang ito.

“Tayo’y mapagsampalataya sa ningning; huwag nating pagtakhan na ang ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat ay magbalatkayo ng maningning….

“Ay! Kung ang ating dinudulugan at hinahainan ng puspos na galang ay ang maliwanag at magandang asal at matapat na loob, ang kahit sino ay walang magpapaningning pagkat di natin pahaha-lagahan, at ang mga isip at akalang ano pa man ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas na katwiran….

“Kinakailangan ngang matalastas mo’t mabuksang tuluyan ang iyong pag-iisip, nang makilala mo ang masama at mabuting pinuno, at nang huwag masayang ang di-masukat mong mga pinuhunan….

“Lisanin na natin ang pag-uugaling dinadala ang dating paniniwala na ang mga pinuno ay panginoon ng Bayan…

“Kaya nga’t ang alinmang kapangyarihan upang maging tunay at matuwid ay sa Bayan lamang at sa kanyang mga tunay na pinaka-katawan dapat na manggaling….

“Sa madaling salita, di dapat nating kilalanin ang pagkatao ng mga Pinuno na mataas kaysa madla. Ang pagsunod at pagkilala sa kanila ay dahil sa kapangyarihang ipinagkaloob ng Bayan, samakatuwid, ang kabuuan ng mga kapangyarihan ng bawat isa.”

Payo ni Jacinto, huwag lamang ningning ng kasikatan at ganda na jingle ang ihalal natin kundi liwanag ng isang pinunong tunay na may asal at magagawa ang kanyang trabaho para sa kaginhawaan ng bayan. Ang mga pinuno ay hindi panginoon kundi lingkod natin, hindi dapat tayo mapagsamantalahan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy