Una sa Balita

Mga paraan ng meditation

0 233

Ang fitness exercises ay pagsasanay sa ating katawan. Ang meditation ay para sa ating isip. Ang meditation ay para ring fitness exercises. Maraming paraan para mag- meditate. Ang iba’t ibang meditation practices ay nangangailangan ng iba’t ibang mental skills.

Bago ang yoga, I personally find it too hard to stay still even for a minute. Ako ay kiti-kiti, ‘di mapalagay at aligaga parati. Sa yoga ako unti-unting na-train na kumalma at pumirmi. Thanks to yoga!!! Nagsimula ako sa short medi­tations as short as isang minuto hanggang sa nakakapag-meditate na ako ng mas matagal. And just like your physical acti­vities, your mind needs constant practice para ma-achieve ‘to.

Ilan sa mga benepisyo ng meditation ay ang pagbaba ng blood pressure, improved blood circulation, lower heart rate, less perspiration, slower respiratory rate, less anxiety, lower blood cortisol levels, less stress, deep relaxation.

Walang goal ang meditation. It’s simply to be present moment. In Buddhist philosophy, ang ultimate benefit ng meditation ay liberation of the mind from attachment to things it cannot control tulad ng external circumstan­ces or strong internal emotions. The “enlightene­d” practitio­ner no longer desires or clings to experien­ces, but ins­tead maintains a calm mind and sense of inner harmony. Lalo na rito sa atin, nakaka-stress ang traffic at palaging mai­nit ang mga ulo ng drivers, me­ditation can help.

It’s extremely difficult for a beginner to sit for hours and think of nothing or have an “empty mind.” Ang human brain was made to think, think and think. Ang pinakamada­ling way para masimulan ito ay sa pamamagitan ng pag focus sa paghinga.

Concentration me­ditation ay isang type ng meditation kung saan naka-focus ka sa isang bagay. This could entail following the breath, repeating a single word or mantra. Maari ring tumi­tig sa isang bagay tulad ng candle flame, makinig sa repetitive sounds, or counting beads on a mala. Through this process, your ability to concentrate improves.

Mindfulness meditation encourages you to observe wande­ring thoughts as they drift through the mind. Ang intention ay ang ‘di paapekto sa mga thought or to judge them. Ang goal ay to simply to be aware of each mental note as it arises tila pinanonood mo lang ang mga thoughts. Over time, you can become more aware of the human tendency to quickly judge an experience as good or bad, plea­sant or unplea­sant.

Ang paborito ko ay ang mo­ving meditation via yoga or walking meditation lalo na while walking in nature.

Subukan mag-meditate:

Umupo nang maayos.

Ipikit ang mga mata.

Huminga ng malalim.

Ibaling ang focus sa hininga. Pansinin kung paano gumagalaw ang katawan sa bawat inhalation at exhalation. Puwede ring bilangin ang paghinga. Bumilang ng 1-4 as you inhale, at 1-4 uli sa pag exhale.

It’s normal na maligaw ang utak sa kung anong bagay. Kapag ito ay nangyari, ibalik ang atensyon sa pagbilang ng hininga.

Ilan lang ito sa mga paraan to meditate. Let me know how it works. Feel free to message me sa Instagram @thera.peach sa mga katanu­ngan ninyo.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More