Mga higanteng ligaw

Mga ka-Misteryo naka-rinig na ba kayo ng kuwentong may mga higante na nanira-han sa lupa noong unang mga panahon? Paano kung mari-nig niyo ang kuwento na kahit sa panahon na ito ay gumagala pa rin ang mga higante?