Una sa Balita

Message ni Pope Francis para sa ‘World Day of the Sick’

0 462

Taon-taon ipinagdiriwang ng Simbahan ang ‘World Day of the Sick’. Si Pope St. John Paul II ang nag-utos noong Mayo 13, 1992 gunitain ito tuwing kapistahan ng Our Lady of Lourdes (Peb­rero 11) bilang “special time of prayer and sharing, of offe­ring one’s suffering.”

Iba’t iba ang tema at venue kada taon ng nasabing pista. Ngayong 2019 pinili ni Pope Francis ang Kolkata na sentro ng apostolado ni St. Mother Teresa. Ipinadala ng Papa si Cardinal Peter Turkson sa India upang ipaabot ang kanyang mensahe sa lahat ng mananampalataya.

“There can be no true care without sharing in the situation of those afflic­ted, by showing compassion and being willing to empathise with the sick”-ito ang buod ng liham ng Kanyang Kabanalan sa lahat ng nakilahok sa selebrasyon.

Nanawagan ang Banal na Papa sa 1.3 bilyong Katoliko na itaguyod ang ‘culture of generosity’ sa mundo. Ang kaligayahang dulot ng tunay na malasakit sa pagtulong sa mga kapuspalad at may sakit ang magsisilbing sukatan aniya ng ‘kalusugan’ ng isang Kristiyano.

Gamit ang mga salita ng Panginoong HesuKristo: “You received without payment, give without payment (Mt 10:8) hinikayat ni Papa Francisco ang tanan na ibuhos ang sarili sa pagsisilbi sa mga may sakit nang may wagas na pag-ibig at buong malasakit tulad ng ipinamalas ni St. Mother Teresa.

Binigyang-diin ni Francis ang pagi­ging ‘handog’ ng buhay na hindi dapat ituring bilang ‘personal possession’ o pag-aari kaya’t pinaalalahanan niya ang lahat: “Caring for the sick requires professionalism, tenderness, straightforward and simple gestures freely gi­ven, like a caress that makes others feel loved.”

Binanggit din ng Papa sa kanyang liham na lahat ng tao ay nangangailangan ng tulong at kaila­ngan kaya’t kailangan natin ang bawa’t isa. “A frank acknowledgement of our limitations keeps us humble and spurs us to practice solidarity as an essential virtue in life.”

Huwag daw tayo matakot ani Francis tanggapin ang ating mga limitasyon; dahil sa ating ‘karukhaan’ dumarating ang saklolo, tulong at biyaya ng Diyos na kadalasan giit niya ay “beyond our imagining”. Sa huli, pinuri ng Papa si Mother Teresa bilang walang-kaparis na ‘daluyan’ ng awa para sa kapwa noong nabubuhay pa.

Narito sa wakas ang reaksiyon ni Cardinal Turson sa pagpili ni Pope Francis sa India bilang host ngayong taon: “This is a clear call to the whole Church and all nations to be ever more attentive to the Gospel and culture of mercy, compassion, generosity and hea­ling of both physical and spiritual life of the sick – an invitation to commitment to health care.”

Nawa dinggin natin ang panawagan ng Simbahan tungo sa mas malalim na malasakit sa mga kapuspalad, may karamdaman at mga nasa laylayan ng lipunan. Hipuin nawa ng Diyos ang ating puso sa mga nakasisiglang salita ng Santo Papa.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy