Una sa Balita

Mensahe ng Pista ng Pag-akyat sa Langit ni Maria

By
0 832

Maluwalhating ginugunita ng Simbahan ngayong araw ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Mahal na Birhen.

Mahaba ang kasaysayan kung paano ‘nahinog’ ang paniniwala tungkol sa mga huling araw ni Maria sa lupa, hanggang opisyal na iprinoklama ni Pope Pius XII noong Nobyembre 1, 1950, matapos konsultahin ang lahat ng obispo sa buong mundo, ang ‘dogma’ ng Iglesia na nagsasaad na inakyat sa langit ang katawan at kaluluwa ng Ina ni HesuKristo. 

Pormal na inanunsiyo ng butihing Papa sa buong daigdig: “We pronounce, declare and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory.” Ibig sabihin, parte ng pananampalatayang Katoliko ang katotohanan na tinanggap ni Maria ang pribilehiyo na hindi maranasan ang pagkaagnas bagkus maiakyat nang buong-buo sa langit. 

Simple lang ang­ mensahe ng ipinagdiriwang na pista: Kung paano daw hindi pinabayaan ng Diyos mabahiran ng kasalanan ang Mahal na Birhen, gayundin ang hindi nito paghintulot na mabulok ang katawan ni Maria sa hukay.

Related Posts

Dagdag pa ng Iglesia, nararapat lang na ang magluluwal sa Tagapag­ligtas ay mapanatili sa kalinisan at ang kanyang katawan ay hindi rin maagnas sa kamatayan. Hindi daw ugali ng Panginoon ‘lapastanganin’ o sirain ang mga hinirang Niyang ‘instrumento’ kaya’t tama lang na magkaroon ng maningning na  luklukan sa langit ang nagdalantao sa Mesiyas.

Tatlong bagay ang dapat isaalang-alang ng mga deboto nga­yong araw ayon sa Simbahan: Una, na totoong pumanaw, hindi lang basta natulog ang Mahal na Ina. Ibinangon siya ng Diyos at inakyat sa langit dahil sa Kanyang katapatan. ‘Mary is blessed because she heard the Word of God and kept it. Mary is blessed because she trusted in the Lord’s words. Mary is blessed because she is the humble handmaid of the Lord. This is the secret of her greatness and holiness,’ giit ng Iglesia. 

Ikalawa, ang pagtanggap ni Maria ng nasabing ‘pribilehiyo’ na maiakyat ng Diyos sa langit ay tumata­yong gantimpala para sa kanyang malalim na pananampalataya at pananatili sa grasya; kapistahan nga ngayon ng ‘predestination to eternal happiness and glory’ ng Mahal na Birhen. Ibig sabihin, may kinalaman din ang ginugunitang seleb­rasyon sa mga anak ng Diyos na nananalig nang buong puso sa kapangyarihan at plano ng Diyos sa tanan ukol sa mga huling araw! 

Sa wakas, tumata­yong larawan si Maria ng buong Simbahan at bawat Kristiyano na ba­lang araw ay nagnanais na makapasok sa kaha­rian ng langit matapos ang buhay sa lupa. Tunay na nagbibigay lugod at saya sa mga Kristiyano ang malaman na may nauna na sa langit bilang gantipala sa katapatan kay Kristo sa katauhan ni Maria. ‘The Assuption of Mary is therefore an eschatological sign of the Church’ na turo ng Simbahan, kaya’t sikapin daw nawa nating marating sa tulong at halimbawa ni Maria ang takda at tunay nating tahanan sa langit!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy