Una sa Balita

May patol

By ,
0 425

Magandang pag-usapan natin ngayon ang ibig sabihin ng salitang ‘patol.’ Alam naman natin ito dahil pangkaraniwan lang ang salita na lagi nating naririnig. Pero siguro, sa marami sa atin, baka hindi alam ang malalim na implikasyon ng salitang ‘patol’ sa ating kultura at pagkatao.

Sa sobrang pangkaraniwan ng salitang ‘patol’, nagkaroon ito ng salitang balbal na counterpart: patola. Hindi na lamang gulay ang patola, inilalarawan ng salitang ito ang isang tao na mapagpatol o mahilig pumatol sa anumang usapin.

Ang patol ay isang paraan na may konotas­yong negatibo para malinawan, ayusin o kausapin ang isang tao. Engage sa Ingles. Ang ‘patulan’ ay ‘to engage’ o ‘to deal.’

Mahirap hulihin sa iilang salita at pangu­ngusap ang eksaktong kahulugan ng patol, lalo na ang konteksto nito sa ating pagkatao. Pero sa kabila nito, madali naman nating makilala kung sino at paano umiiral ang patol, o sa ibang pagkakataon, ang taong walang patol.

Walang patol ang isang tao na hindi inirerespeto. Hindi pinapatulan dahil walang bigat ang kilos o mas madalas, ang sinasabi. Hindi dahil hindi siya pinakikinggan. Maririnig pero hindi binibigyang halaga ang sinasabi.

Kaya masakit masabihan, lalo kung totoo, na walang kang patol. Ibig sabihin, walang respeto, walang balidasyon, walang relevance o ha­laga ang iyong pag-iral dahil walang pumapatol sa sinasabi mo.

Marami sa ating pali­gid ang walang patol. Dahil maaaring nadala na ang marami sa pagpatol sa kanya. Iyong tipong ‘the boy who cried wolf.’ Pauli-ulit ang pagsisinungaling kaya wala nang halaga ang salita. Hindi na pinapatulan ang sinasabi.

Pero hindi lamang ito tungkol sa mga tao na walang patol sa sinasabi. O sa panahon ng social media, sa isinusulat.
May societal norm rin na namamagitan sa pumapatol at pinapatulan. Halimbawa, bahagi na ng ating tradisyon ang hindi pagpatol sa bata kahit ano pang sabihin o gawin nito sa iyo; o noong tahasan pa ang gender inequality sa ating bansa, pagpatol sa babae. Ang patol na tinutukoy ko dito ay hindi lamang sa paraan ng pagpatol sa salita kundi pagpatol din sa gawa.

Hindi lamang sa edad at kasarian namamagitan ang hindi pagpatol. Nangyayari rin ito sa nakapag-aral o hindi, mayaman sa mahirap, maputi sa maiitim, taga-lungsod sa taga-lalawigan, at iba pang uri ng pagkakategorya ng lipunan kung sino ang mataas o mababa.

Hindi dapat pumatol kung ipinagpapalagay na nasa mas mataas na antas ang katayuan mo. Hindi dapat pumatol kung mas nakaiintindi ka, mas matalino, o nasa tama.

Sa maliit na salitang ‘patol’ o ‘mapagpatol’, o sa nakatatawang ‘patola’, nakikilala nating lalo ang ating sarili at kapwa. Sa munting katagang ‘may patol’ humahatol tayo sa kakayahan o iniisip ng iba.
Kapag pumatol tayo sa hindi dapat patulan, tayo ang hinuhusgahan, hindi ang pinatulan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy