Una sa Balita

Mapagpakumbaba Siya, tayo hindi

By
0 66

“…Ako’y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga ka­luluwa.” (Mateo 11:29b)

Sa lahat ng mga katangian ng Panginoong Hesus, sa tingin ko’y ang pagiging mapagkumbaba Niya ang pinakamahirap na sundan nating lahat. ‘Yung pride natin, mahirap i-handle kapag nasasaling, hindi po ba?

“Pangit ka!” pabirong sasabihin ng kaibigan.

Tatawa nang saglit ‘yung sinabihan.

Pero hindi makakatiis at maya-maya’y babanat din: “Kung pangit ako, e ‘di hindi na tao ang tawag sa iyo! Mwahahaha!”

Hanggang sa magkakaroon ng katahimikan. Nagkapikunan. Bago mag-Bible study.

“Alam mo, ‘yung gawa ni Sir Mike, ang galing! Napaka-creative niya. Kaya naman sikat na sikat na siya ngayon bilang artist. Nakakatuwa talaga! Ikaw, ‘di ba magaling ka ring gumawa ng mga artwork? Bakit hindi mo dalas-dalasan ang pag-produce ng mga paintings?”

“Huwag kang magpapaniwala sa mga iyan. Hooh! Kung ‘di ko pa alam, hindi naman sila talaga ‘yung mga trumatrabaho niyan, e. Ipinagagawa sa iba dahil maramihan, tapos itatatak na lang ‘yung pangalan dahil sikat na.”

Ang nega. Nakaka-bad trip du’n sa excited na nagkukuwento, hindi po ba?

Pati po sa relasyon natin sa Panginoong Hesus, sobrang negatibo ang epekto ng matinding pride. Kapag ayaw mong umamin sa iyong mga pagkakamali, mahihirapan kang magsisi o mag-repent sa kasalanan. Mahihirapan kang lumakad sa buhay nang walang hadlang sa pagpapalang dapat sana’y ibubuhos sa iyo ng Diyos.

Related Posts

Sa kanyang aklat na “The New Life”, ito ang sabi ni Rev. Andrew Murray:

“Man was created to have part in the glory of God. He obtains this by surrendering himself to the glorification of God. The more he seeks the glory of God to be his only trait, the more of this glory he will know for himself.

The more he forgets and loses himself—desiring to be nothing so that God may be all and be alone glorified—the happier he will be. Because of sin this design has been thwarted. Man seeks himself and his own will.”

Sinasabi ni Rev. Murray na ang orihinal na pagkakadisenyo ng Diyos para sa tao ay ang maging kabahagi ang tao ng kaluwalhatian ng Diyos. Habang mas hinahangad ng tao ang maluwalhati ang kanyang Diyos, mas mauunawaan niya nang personal ang kahulugan ng kaluwalhatiang iyon.

Ito sana ang magdadala sa kanya ng ganap na kaligayahan. Subalit pumasok ang kasalanan sa mundo. Sinira ng diyablo ang orihinal na disenyo at nabalot ang tao ng pagkamakasarili at pagmamataas.

Nakakalungkot po, hindi ba? Pero sinasabi rin ng banal na Bibliya ang tanging solusyon para rito. Iyan ay walang iba kundi ang isang pagpapasiyang magsuko ng buhay sa Panginoong Hesus at tunay na magpasakop sa Kanyang paghahari. Kapag tinanggap mo si Kristo Hesus sa gayong paraan, ang unang matatanggal sa dating puwesto ng kapangyarihan ay ang sarili mo. Hindi na ikaw ang hari ng iyong buhay. Si Hesus na ang gaganap sa papel na iyon.

Dagdag pang kaloob sa iyo ay ang pagbaba ng Banal na Espiritu sa buhay mo. Siya ang gumagawa at nagdadala ng mga pagbabago. Siya ang nagbubukas ng mga daanan ng biyayang mula sa langit — mga biyayang kailangang-kailangan na­ting lahat upang makapamuhay tayo ng bagong buhay.

Kaibigan, malapit nang magbalik sa lupa ang Panginoong Hesus upang maghukom. Problema mo pa rin ba sa ngayon ang isang kawalan ng abilidad na magpakumbaba? Kung gayon ay dalangin kong ang Diyos mismo ang magdala ng paghihilom sa iyong buhay.

Ako rin mismo ay may struggle sa ganyang bagay. Inaalala ko lamang ang pagpapakasakit ni Kristo Hesus sa krus ng Kalbaryo, at pagkatapos ay nahihimasmasan na ako sa kayabangan ko.

Importante sa ating mga buhay ang Panginoong Hesus. Nawa’y magpasakop ka rin sa Kanya ngayon. Shalom and God bless! (zayithhebron.wordpress.com)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy