Una sa Balita

Legado ni Santo Domingo

By
0 601

Ipinagdiriwang nga­yon ng Simbahan ang Pista ng Pundador ng ‘Order of Preachers’, ang kong­regasyon na itinatag ni Santo Domingo de Guzman (1170-1221), isang Kastila. Mula sa isang relihiyosong pamilya ang ginugunitang santo na nagbago ng estilo ng pangangaral ng Simbahan, na imbes na magkulong sa monasteryo, dinala ni Santo Domingo ang Mabuting Balita sa kalye at nangaral habang naglalakbay sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay.

Tanyag na kuwento na habang ipinagbubuntis ng kanyang ina si Santo Domingo, nanaginip ito ng aso na nagpaningas sa buong daigdig gamit ang nagliliyab na sulo (bur­ning torch) na kagat-kagat nito sa bibig.

Paniwala ni Blessed Joan de Aza, ang banal na ina ng Tagapagtatag, na ang tinutukoy ng ‘pangitain’ ay ang kanyang isisilang na anak. Lumaki nga na banal at matalino ang bata, at matapos mag-aral sa Palencia, ay na ordinahang ganap na pari.

Pansamantalang nag­lingkod bilang ‘ca­non’ si Santo Domingo kabilang sa komunidad ng mga pari sa Katedral ng Osma. Sinama­han niya ang kanyang Obispo sa paglilibot hanggang sa bahagi ng France kung saan namulat ang kanyang isip sa mga pinsala na dulot ng mga ‘erehe’ o mga nagtuturo ng maling doktrina na lihis sa tunay na aral ng Simbahan.

Nilabanan ni Padre Domingo ang tinatawag na ‘Abigensian heresy’ o paniwala na lahat ng bagay ay masama.

Batid ng pari na dapat supilin ng Simbahan ang laganap na ‘maling paniniwala’ at sa kanyang kasiga­sigan, itinalaga siya ng Simbahan bilang parte ng ‘krusada’ ng mga tagapagturo laban sa nasabing ‘heresy’. Noong 1216, binuo ni Padre Domingo ang isang komunidad na binasagang ‘preaching brothers’ o mga tagapagtanggol sa tunay na pana­nampalataya at doon nagsimula ang kong­regasyon na kilala natin ngayon bilang ‘Dominican Order’ na ang natatanging mis­yon ay mangaral.

Ang mga Dominikano ay nabubuhay sa masugid na pag-aaral, pagkakaisa bilang isang komunidad at pagdaralita.

Mahalaga ito ayon kay Santo Domingo para sa layuning magligtas ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng pagtuturo ng Salita ng Diyos. Mabilis na kumalat ang misyon ng grupo sa iba’t ibang lugar sa Europa noong panahon ng Pundador at nakarating nga hanggang sa malala­yong lugar kasama na ang Pilipinas kung saan malaki ang naitulong sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita sa bansa.

Nakalimbag sa kasaysayan ang mahahalagang kontribusyon ng mga paring Dominikano at mga santong miyembro ng grupo sa buong mundo. Natatak sa puso at isip ng mga tao ang pagmamahal sa Diyos sa tulong ng halimbawa at aral ni Santo Domingo. Mula sa grupo ang ilan sa pinakatanyag na pintaka­si ng Iglesia Katolika katulad ni Santo Tomas de Aquino (maliban kay Padre Torquemada na naging lider ng Spanish Inquisition, isa ring Dominikano na sumobra ang sigya sa paghahanap ng katotohanan!)

Nasa kasigasigan sa pagtuturo ng tunay na aral ng Simbahan ang kadakilaan ni Santo Domingo. Nawa ma­ging masigla at masikap din tayo sa pagbibigay halaga sa ating paniniwala at paninindigan bilang mga Kristiyano. Maging handa nawa tayo palagian sa pagtatanggol ng ating paniniwala bilang mga Katoliko nang maakay ang iba upang lalo nila itong maunawaan at mahalin. Sa salita man o halimbawa, maikalat nawa natin ang pag-ibig at liwanag ni Hesus sa ating kapaligiran tulad ng pinagpalang Pundador.

Santo Domingo, ruega por nosotros!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy