Abante Online
Abante is the leading Tagalog-language tabloid paper in the country.

Kapanatagan ng loob dulot ng Muling Pagkabuhay!

0 76

Isang malaking konsolasyon ngayong panahon ng pandemya ang malaman na matapos mamatay, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Sa gitna ng nag-uumapaw na mga problema hindi tayo inulila at pinabayaan ni Hesus. Ito ang mensahe ng mga pagbasa ngayong Ikatlong Linggo ng Muling Pagkabuhay na nakasentro sa paulit-ulit na pagpapakita ni Kristo sa mga alagad.

Sa Ebanghelyo (Lk 24: 35-48) makikita ang mga alagad, wasak na wasak at nagkawatak-watak dahil sa pagpanaw ng kanilang Guro. Kinailangan nila ng kasiguruhan ni Hesus at hindi nga sila nagbigo. Biglang nagpakita ang Panginoon sa kanila at nagsabi “Sumainyo ang kapayapaan!” Personal na sinadya sila ni Kristo upang ibalik ang kapanatagan sa kanilang puso.

Sa kanyang pagbabalik, inalis ni Hesus ang pag-aalinlangan sa kanyang mga disipulo. Ipina-alala din Niya ang Kanyang mga itinuro noong una pa. Ipinaliwanag niya ang kahulugan ng Banal na Kasulatan patungkol sa Kanya k. Binuo muli sila ng Panginoon at pinag-hilom ang kanilang mga sugat. Pagkatapos, nagsalita ito tungkol sa kanilang misyon.

Hindi makapaniwala ang mga alagad sa kanilang nasaksihan- buhay ang Panginoon! Upang pawiin ang kanilang kagulumihanan, humingi si Hesus ng makakain upang patunayan na hindi siya isang multo. Ipinakita Niya sa kanila ang Kanyang mga sugat kaya’t nagbalik ang kanilang sigla. Totoong nagwagi nga si Hesus sa kamatayan at kasalanan; kaya’t tuluyang nabuksan ang kanilang isip.

SM SuperKidsDay Banner Ad

Paliwanag ng Simbahan, “In the Easter apparition, the disciples were led to a deeper understanding of Christ’s Paschal Mystery and transformed into joyful witnesses of the resurrection.” Paanyaya giit ng Simbahan ang maluwalhating tagpo sa lahat ng dumaraan sa anumang kapighatian upang huwag mawalan ng pag-asa bagkus manatili ang kapanatagan ng loob sa gitna ng pinagdaraanan.

Saad ng Iglesya, “May we always feel the saving power of the Risen Lord in our daily lives most specially in the most difficult experiences and moments. Jesus lives and reigns forever and ever!” PIthaya ng Simbahan, sa gitna ng mutinding mga paghihirap na dulot ng pandemya, manatili nawa tayong panatag sa pananampalatayang dahil nasa tabi lang natin ang Diyos na Buhay.

Sa malalim na kumpiyansa sa Panginoon, patuloy tayong aawit ng ‘Aleluya’ at papuri kahit na sa gitna ng matitinding pagsubok o anumang krisis. Magiging matatag at lalaban tayo sa lumalaganap na peste hindi lang para sa ating sarili kundi para rin sa mga nangangailangan ng pag-asa at kaaliwan. Katulad sa karanasan ng mga alagad tayo ay muli ring bubuuin at pagkakalooban ng kapayapaan at kapatawaran ni Kristo.

Sa huli, Inaatasan tayo ng ating Panginoong Muling Nabuhay na maging mga saksi Niya sa kasalukuyang panahon bilang mga tagapagpahayag ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Manatili nawa ang kapanatagan sa ating damdamin sa gitna ng krisis, buo ang loob sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos na iligtas at hilumin tayo. Panatag ang loob at buong kumpiyansa nawa nating ipahayag sa buong mundo ang Muling Pagkabuhay!

In-house Wendys Banner – square

Leave A Reply

Your email address will not be published.